Missie en visie

Home / Missie en visie

Missie

World Horti Center gelooft dat iedereen op aarde recht heeft op gezond eten en een groene leefomgeving en dat de tuinbouwsector daarin een essentiële rol speelt. Wij hebben de overtuiging dat samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen, onderzoek, overheid én natuur noodzakelijk is om de kracht van de tuinbouwsector optimaal te benutten. World Horti Center is hét kennis en innovatiecentrum van de tuinbouw, waar studenten, onderwijzers, onderzoekers, ondernemers en overheid dagelijks intensief samenwerken aan duurzame innovaties voor de internationale glastuinbouw. De toekomst groeit in World Horti Center.

Visie

World Horti Center verbindt partijen die een betekenisvolle rol willen vervullen in de duurzame voedselvoorziening en het vergroenen van de wereld. Door met de hele sector én andere sectoren samen te werken,  kunnen we de leidende internationale positie op het gebied van innovatieve tuinbouw behouden en uitbouwen.