Countryside - the future open - World Horti Center
20.02.2020

'Countryside the future' open

Nederlandse tuinbouw centraal in New York

In het Guggenheim Museum in New York vindt vanaf vandaag, 20 februari 2020, de tentoonstelling Countryside - The Future van AMO / Rem Koolhaas plaats. Met deze expositie willen Koolhaas’ denktank AMO en het museum de discussie over de ontwikkelingen in niet-stedelijke gebieden aanjagen. Het doel van Countryside - The Future is het creëren van impact. De expositie zelf eindigt in augustus 2020, maar de effecten van hetgeen in New York getoond gaat worden, zullen langer doorwerken. De expositie vertelt de ontwikkeling van het platteland door de eeuwen heen aan de hand van een aantal thema’s. Dit wordt gevisualiseerd door verbinding te maken met verschillende regio’s in de wereld. Voor de thema’s voedsel en voedselproductie vormt de Nederlandse tuinbouw een oplossingsrichting.

Positionering Nederlandse tuinbouw
Rem Koolhaas and Samir Bantal van AMO willen de bezoekers aan Countryside laten nadenken over oplossingsrichtingen die bepalend zijn voor de toekomst van onze planeet. Nederlandse tuinbouwondernemers en toeleveranciers tonen hoe de tuinbouw oplossingen biedt voor de mondiale maatschappelijke vraagstukken. De expositie in het Guggenheim biedt de Nederlandse tuinbouw de kans om zich naar de wereld te positioneren als partner van de samenleving en om invulling te geven aan een voedselproductiesysteem waarbij de natuur altijd als vertrekpunt van handelen ingezet wordt.

Inbreng door de nederlandse tuinbouw
Het Nederlandse bedrijfsleven draagt fors bij aan Countryside, zowel in als buiten het museum. Op de stoep voor het Guggenheim op 5th Avenue is een transparante vertical farming productie-unit te zien waarin op duurzame en efficiënte wijze gezonde cherrytomaten geteeld zullen worden.

In het museum zelf symboliseren verschillende objecten de oplossingen die er reeds zijn voor de productie van duurzaam, efficiënt en gezond voedsel. Zo wordt er in het Guggenheim een kas van BOM Group getoond voorzien van LED-verlichting van Hortilux/PL Lighting, een mini-Airobug en een hommelkast van Koppert Biological Systems en drones van PATS ten behoeve van de productie van cressen van Koppert Cress. Een robot uit de Priva Kompano Deleaf Line visualiseert dat de rol van de mens (arbeid) door robotisering, AI, big data en deep learning zal veranderen.