Freshteq

Het Fieldlab Freshteq biedt bedrijven en organisaties een broedplaats voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen voor de internationale tuinbouw. Maatschappelijke thema's zoals voedselvoorziening en voedselveiligheid wereldwijd vormen het vertrekpunt voor de activiteiten in het Fieldlab.

Bedrijven, kennisinstellingen en telers slaan de handen in Fieldlab Freshteq ineen om gezamenlijk te werken aan geïntegreerde oplossingen. De gezamenlijke innovaties zullen gericht zijn op onder andere teeltsystemen, post-harvest, datamanagement, robotisering, watermanagement en groeimedia.

Samen werken aan internationale innovaties?

Bezoek de website van Freshteq