Freshteq

Het Fieldlab Freshteq biedt bedrijven en organisaties een broedplaats voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen voor de internationale tuinbouw. Maatschappelijke thema's zoals voedselvoorziening en voedselveiligheid wereldwijd vormen het vertrekpunt voor de activiteiten in het Fieldlab.

Bedrijven, kennisinstellingen en telers slaan de handen in Fieldlab Freshteq ineen om gezamenlijk te werken aan geïntegreerde oplossingen. De gezamenlijke innovaties zullen gericht zijn op onder andere teeltsystemen, post-harvest, datamanagement, robotisering, watermanagement en groeimedia.

Het Fieldlab FreshTeq is onderdeel van een tweetrapsraket om de internationalisatie van de Nederlandse glastuinbouw een extra impuls te geven. FreshTeq.NL zorgt voor de businessontwikkeling op basis van de snel groeiende internationale vraag naar integrale tuinbouwoplossingen voor voedselvoorziening. En in het Fieldlab FreshTeq worden de technische innovatie die daarvoor nodig zijn uitgewerkt en uitgetest. Het radicale doel is het verbreden van de tuinbouwsector van een sector die zelf groente, fruit en bloemen teelt en exporteert, naar een sector die teelttechnische kennis, technologie en systemen exporteert om lokaal vers, betaalbaar, gezond, duurzaam en smakelijk voedsel te telen.

EFRO Freshteq wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Samen werken aan internationale innovaties?

Bezoek de website van Freshteq