De internationalisering van World Horti Center: waarom en waar? - World Horti Center
22.10.2020

De internationalisering van
World Horti Center: waarom en waar?

Jim Koop vertelt over de buitenlandse uitbreidingsplannen van World Horti Center.

Om onze internationale missie als kennis- en innovatiecentrum in de glastuinbouw kracht bij te zetten, breidt World Horti Center uit met vestigingen over de hele wereld, te beginnen in China. Waarom? De glastuinbouw wordt alsmaar internationaler. De ruimte, het klimaat en de afzetmarkt in het buitenland bieden legio kansen voor glastuinbouwbedrijven. Als kennispartner volgen wij onze participanten, om ook in het buitenland te faciliteren in onderwijs, ondernemen en onderzoek.

Lokale aanwezigheid essentieel

Jim Koop is Manager International Operations bij World Horti Center. Hij onderzoekt de mogelijkheden van uitbreiding in het buitenland, stippelt de internationale strategie uit van World Horti Center en geeft invulling aan de realisatie van de eerste buitenlandse vestiging in China. “Ieder land heeft z’n eigen cultuur, klimaat, kennisniveau, trends en ontwikkelingen. Lokale aanwezigheid is essentieel om de lokale markt écht te begrijpen en succesvol te ondernemen in de glastuinbouwsector. Wij helpen onze participanten de markt te leren kennen en hun business af te stemmen op lokale behoeftes.” Alle bedrijven die momenteel aangesloten zijn bij World Horti Center zijn internationaal actief. “De kennis en ervaring die zij opdoen is waardevolle input voor onze internationale strategie. We verzamelen al deze informatie voor ons beleid.”

Stimulans groei internationale glastuinbouw

Behalve kennis opdoen van de lokale markt, komt World Horti Center ook kennis brengen in het buitenland. “In Nederland hebben we veruit de meeste kennis van glastuinbouw. Het buitenland loopt vaak achter in ontwikkeling.

Door kennis naar het buitenland te brengen, stimuleren we de groei van de internationale glastuinbouwsector. Dat doen we met lokale samenwerkingspartners, maar altijd volgens de filosofie van World Horti Center, gedreven door de behoefte van de business.”

Waarom China?

De eerste buitenlandse vestiging wordt in China geopend, in 2021. “De Chinese markt is een sterk groeiende markt, vooral in bloemen- en plantenproductie. De algemene kennis over glastuinbouw blijft echter ver achter, in vergelijking met Nederland. De focus van World Horti Center China ligt daarom op training en onderwijs.” Jim kan het weten, met zijn eigen ervaring in China. “Ik heb ruim 5 jaar in China gewoond en gewerkt. Ik ken de cultuur en spreek zelf ook Chinees.” Waar de glastuinbouwsector nog wat achterop loopt in ontwikkeling, is China op andere vlakken weer een stap verder dan Nederland. “Op het gebied van artificial intelligence en robotica kunnen wij weer leren van China.” Jim vertelt ook dat de scheidslijn tussen glastuinbouw en andere markten in China een stuk minder scherp is dan in Nederland. “In Nederland is de glastuinbouw echt een aparte sector, terwijl in het buitenland ook vaak bedrijven buiten de glastuinbouw actief zijn in de sector. Daardoor ontstaat er een andere interessante wisselwerking.”

De realisatie van de Chinese vestiging is in volle gang, in samenwerking met TUS. Het doel is om vier vestigingen in China te openen, te beginnen met een vestiging in Kunming.