EAT THIS! – Visionairs en hun kijk op ‘the future of food’ - World Horti Center
04.05.2020

EAT THIS!

Webinarserie met visionairs en hun kijk op ‘the future of food’

World Horti Center en NethWork geven een impuls aan de discussie over de toekomst van gezonde voeding met inspirerende online sessies

De wereld verandert en als samenleving zullen we op een andere manier moeten kijken naar maatschappelijke vraagstukken en hoe we met onze planeet omgaan. Hoe zorgen we voor voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking? Hoe kunnen we nog duurzamer gebruik maken van water, grond en energie? Hoe draagt gezonde voeding  bij aan het verhogen van onze immuniteit en gezondheid? En kan een land minder afhankelijk worden van import door lokaal genoeg voedsel te produceren? De mondiale tuinbouw kan een grote bijdrage leveren aan deze maatschappelijke vraagstukken.

Met de webinarserie EAT THIS wil World Horti Center samen met Nethwork de tuinbouw verbinden aan de zienswijze van visionairs binnen, maar vooral ook van buiten de sector. Beide organisaties zijn er sterk van overtuigd dat inspiratie verandering en verbetering stimuleert en dat het juist nu onontbeerlijk is  om buiten de vertrouwde kaders te kijken. Met EAT THIS willen de organisaties mensen inspireren en met elkaar verbinden om tot nieuwe ideeën en oplossingen voor de toekomst te komen.

Rem Koolhaas eerste gast op 6 mei

Architect Rem Koolhaas trapt  deze serie van interactieve sessies af op 6 mei. De vermaarde architect, journalist en schrijver deelt  zijn visie op de toekomst aan de hand van zijn meest recente werk, de expositie ‘Countryside the Future’ in het Guggenheim Museum in New York. 

De expositie schetste een beeld van de wereldwijde ontwikkelingen op het platteland waarin tuinbouw een prominente rol vervult. Om dat te benadrukken staat er nu  een hypermoderne productie-unit op 5th Avenue waar deze weken ondanks de sluiting van het museum zelf, cherrytomaten geoogst worden. Daarmee wordt heel letterlijk de innovatie van het platteland naar de steden gehaald en een brug gebouwd naar de maatschappij.

Sidekick Clemens Driessen

Clemens Driessen, filosoof en verbonden aan Wageningen UR, is op 6 mei de gesprekspartner van Rem Koolhaas en neemt daarna het stokje van hem over voor de tweede sessie op woensdag  13 mei. Clemens zal in de ontstaansgeschiedenis van de tuinbouw duiken en geeft zijn unieke kijk op de toekomst  van de sector. Zijn expertise en ervaring maakt hem een uitstekende verbinder van verleden, heden en toekomst.

EAT THIS

Wat de Corona crisis meer dan ooit tevoren duidelijk maakt, is dat voedsel en gezondheid essentieel en vitaal zijn. Voor de glastuinbouwsector biedt dit een ongekende kans om met de internationale maatschappij in gesprek te gaan. EAT THIS biedt een online, internationaal podium om de discussie rondom gezonde voeding, geproduceerd op duurzame en efficiënte wijze, te faciliteren en te verdiepen.

Na het eerste webinar met Rem Koolhaas, zullen nog 9 sessies volgen. Wekelijks op woensdagen om 16:00 CET. Aanmelden voor het eerste Engelstalige webinar met Rem Koolhaas kan via onderstaande button.

Foto: AMO