07.03.2018

Officiële opening

World Horti Center

Op woensdag 7 maart 2018 wordt het World Horti Center geopend door hare Majesteit Koningin Máxima. Bij de opening geeft  minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie op de sector. Gedurende de officiële opening laat World Horti Center zien hoe de ambitie om mondiaal een bijdrage te leveren aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke thema’s, zoals voedselvoorziening, voedselveiligheid, watermanagement, duurzaamheid en gezondheid van mensen, waargemaakt wordt.

Deze dag willen we iedereen die belangrijk is voor het World Horti Center kennis laten maken met het ondernemerschap, onderzoek en onderwijs dat dagelijks in dit toonaangevende innovatiecentrum samen komt.

De officiële openingshandeling vindt plaats voor partners en deelnemers in het World Horti Center (alleen op uitnodiging). Aansluitend vieren we het World Horti Festival, waar bedrijven en professionals welkom zijn en 's avonds zijn aankomend studenten en scholieren welkom. 

Officiële opening

De officiële opening is een groots moment in de ochtend van 7 maart. Een moment waarop betrokkenen en partners in het World Horti Center vieren dat hun gezamenlijk droom gerealiseerd is. Ook een ochtend om  het Westland - en daarbinnen het WHC – aan de wereld te presenteren als dé innovatiehub voor de Nederlandse en internationale (glas)tuinbouwsector.

Na de openingshandeling krijgt Koningin Máxima een rondleiding door het World Horti Center. Tijdens de rondleiding bezoekt zij onder meer verschillende klaslokalen, de expositievloer, die bestaat uit bedrijven uit de volle breedte van de sector, en de onderzoeksfaciliteit met haar afdelingen.

 

World Horti Festival

Tijdens het World Horti Festival kun je het World Horti Center letterlijk zien, ruiken en proeven. De hele campus bruist van de energie en participanten, onderzoekspartners en docenten van het World Horti Center laten zien wat ze in huis hebben. Naast het etaleren van innovaties, showcases, demonstraties en workshops, waarbij de state-of-the-art kennis en synergie van World Horti Center tentoon wordt gesteld, wil het centrum de opening ook benutten om scholieren en studenten te laten ervaren hoe interessant en veelzijdig een carrière in de Greenport kan zijn: van kweker, tot techniek, administratie, dienstverlening, handel, zorg en food.

Woensdag middag 13.30 - 17.00 uur: bedrijven

Woensdagmiddag, van 13.30 - 17.00 uur kunnen sectorgenoten ervaren wat er voor hun in het World Horti Center te vinden is. Participanten van World Horti Center laten aan bedrijven zien wat zij te bieden hebben d.m.v. demonstraties, workshops en showcases. Die middag staat kennisoverdracht en het samenwerken met onderwijs- en onderzoeksprojecten centraal. Er worden diverse workshops aangeboden, rondleidingen verzorgt, er zijn paneldiscussies waar bedrijven en studenten een podium krijgen, een InnovationXperience waar de nieuwste ontwikkelingen worden getoond en de gehele dag is de jaarrond expositievloer te bezoeken waar bedrijven vanuit de volle breedte van de glastuinbouwsector vertegenwoordigd zijn.

Woensdagavond 17.00 - 20.00 uur: scholieren en studenten

Woensdagavond van 17.00 – 20.00 uur, ervaren scholieren en studenten hoe interessant en veelzijdig een carrière in de tuinbouw kan zijn: van kweker, tot techniek en handel. De bezoekers worden via een interactieve tour enthousiast gemaakt voor de sector. Op de expositievloer, die bestaat uit bedrijven vanuit de volle breedte van de sector, kunnen bezoekers kennis maken met participerende bedrijven en wellicht een stage te vinden. Op de drie leerpleinen van MBO Westland maken bezoekers kennis met docenten en studenten die informatie verstrekken over het onderwijsaanbod, beroepsmogelijkheden, (internationale) stages en praktijkgerichte opdrachten.

In het World Horti Center biedt MBO Westland zestien verschillende opleidingen aan, op verschillende niveaus. MBO Westland  is een samenwerking tussen Albeda, Lentiz en Mondriaan en zij presenteren zich op deze drie leerpleinen. 

MBO Westland = toekomst van het Westland