14.12.2018

Publiek-private samenwerking

Unieke publiek-private samenwerking brengt onderwijs, onderzoek en ondernemers bij elkaar in één gebouw

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt werken steeds meer mbo-instellingen nauw samen met innovatieve bedrijven. Zo nam het MBO Westland haar intrek in het splinternieuwe World Horti Center, een unieke en intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden. Tijdens dit event dat georganiseerd wordt door Gezonde Scholen wordt er dieper ingegaan op de drie disciplines waaruit World Horti Center bestaat: onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. In het kennis- en innovatiecentrum komen internationale producenten, bedrijven, studenten en bezoekers samen om elkaar te inspireren en te versterken. 

content afbeelding

Inschrijven is mogelijk voor administraties en besturen van onderwijsinstellingen, facilitair managers, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en gemeenten.