27.09.2019

HiPerGreen: eindpresentatie

Hoe kunnen we met automatisch vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden presenteren studenten en onderzoekers de definitieve resultaten van het project HiPerGreen tijdens de eindpresentatie.

HiPerGreen betreft een doorstart van het project Drones in de Kas van studenten Luchtvaarttechnologie aan Hogeschool Inholland. Met technieken in de precisie-landbouw wordt bekeken hoe met minder bestrijdingsmiddelen en minder grondstoffen (mest, water) een hogere productie gedraaid kan worden. Centraal staat het herkennen van plantenziektes in een zo vroeg mogelijk stadium door middel van de inzet van een autonoom vliegende drone. De verkregen data worden zodanig geanalyseerd dat de geïnfecteerde gebieden in de kassen gericht kunnen worden herkend en behandeld. Hierdoor zal de gewas uitval substantieel beperkt kunnen worden.

Bij het project zijn acht groepen docenten en studenten betrokken van opleidingen uit drie domeinen (Agri, Food & Life Sciences, Business Finance & Law en Techniek Ontwerpen & Informatica) en vier Inholland-locaties (Delft, Alkmaar, Haarlem en Diemen). Lector Cock Heemskerk speelt een sleutelrol.

Programma

Meer informatie over het programma van de eindpresentatie van het project HiPerGreen op 27 september in World Horti Center volgt spoedig. Meer informatie over het project HiPerGreen is hier te lezen.

Meer informatie over registratie volgt spoedig.