07.11.2019

Innovation MeetUp: High Risk

Next level Risk Management in de circulaire tuinbouw.

In de circulaire tuinbouw bestaat er geen afval meer, maar alleen reststromen die worden hergebruikt. Ook reststromen uit andere sectoren, zoals de veehouderij, worden benut als grondstof in de tuinbouw. Deze circulaire ketens brengen in potentie risico’s met zich mee op fytosanitair gebied en op het terrein van volksgezondheid. Hoe houd je zicht op deze ketens en hoe houd je zowel fytosanitaire als global health risico’s beheersbaar? Welke maatregelen moeten er genomen worden? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen en welke technologische oplossingen zijn er mogelijk? In deze MeetUp wordt er vanuit enkele praktijkcases naar een volgende stap gekeken.

Programma

Dr. Hans Maurer, voorzitter van de United Fresh New Zealand Technical Advisory Group, zal keynote spreker zijn tijdens het evenement. Dagvoorzitters van de Innovation Meetup High Risk zijn Clemens Stolk (De Innovatiemakelaar) en Harrij Schmeitz (Technology Pull). U kunt donderdagmiddag 7 november van 12:30 - 18:00 uur alvast in uw agenda noteren. De verdere invulling van het programma volgt op een later moment. 

Dit event is toegankelijk voor gasten die hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen. Bent u geïnteresseerd maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? U kunt dan een mail met uw verzoek sturen via onderstaande button.