24.05.2018

Netwerkdag groen (v)mbo-bedrijfsleven

Op donderdag 24 mei vindt er een netwerkdag voor het groene (v)mbo en bedrijfsleven plaats in het World Horti Center.

Er staat een rondleiding door de kassen op het programma, maar ook wordt de verdieping opgezocht in een aantal workshops. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer keuzedelen mbo, examinering mbo, circulaire kas en de pilots van GroenPact.

Het net geopende World Horti Center is een voorbeeld van een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

Er wordt afgesloten met een prikkelende lezing over de toekomst van het groene (v)mbo en mkb.

Programma:

15.00 - 15.15: Ontvangst in World Horti Center

15.15 -  15.30: Welkom door Lentiz en World Horti Center

15.30 - 16.30:  A. Workshops & B. Rondleiding/ontmoeting World Horti Center

16.45 - 17.45:  A. Rondleiding/ontmoeting World Horti Center & B. Workshops

18.00 - 18.45: De toekomst van het groene (v)mbo en MKB 

18.45 - 19.30: Hapje eten en tijd om bij te praten, na de file weer naar huis

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan!

Meer informatie bij Jeroen Zijlmans (VHG) of Scilla van Cuijlenborg (AOC Raad)