Online Summer of Innovation - World Horti Center
19.07.2021 - 27.08.2021

Online Summer of Innovation

Bekijk deze zomer de nieuwste, baanbrekende innovaties van onze partners. Allen digitaal tentoongesteld.

De Nederlandse glastuinbouwsector staat wereldwijd bekend als innovatief en oplossingsgericht en heeft om deze reden een sterke globale positie. World Horti Center vindt het daarom belangrijk om nieuwe producten, trends en ontwikkelingen in de spotlights te zetten, elk jaar weer. Onderstaand een overzicht van de nieuwste innovaties van onze partners.

Van Iperen | GreenSwitch

content afbeelding

Van Iperen ontwikkelde een prijswinnende, duurzame productiemethode voor nitraatmeststof uit drijfmest: de GreenSwitch®. Deze innovatie minimaliseert energieverbruik, CO2- en stikstofuitstoot.

Svensson | Luxous

content afbeelding

Met het klimaatscherm Luxous Eco en de Luxous H2No-technologie introduceert Svensson twee innovaties, waarmee de volgende stap wordt gezet richting duurzamere glastuinbouw.

Benfried | Ocion PX10

content afbeelding

Benfried introduceert de nieuwste toelating op het gebied van bestrijding van algen in bassins en silo's: Ocion PX 10. Een duurzaam teeltsysteem, begint bij schoon water.

Valto | V10 tegen PepMV

content afbeelding

Het pepinomozaiekvirus (PepMV) is zonder twijfel een van de grootste bedreigingen voor de tomatenteelt. Valto's middel V10 bechermt tomatenplanten via kruisbescherming tegen aggresieve PepMV-varianten.

Royal Brinkman | Service Engine

content afbeelding

Royal Brinkman introduceert een allesomvattende app voor telers. Deze digitale tool geeft telers overzicht en inzicht in alle service- en onderhoudstaken binnen het bedrijf.

TomatoWorld | Fieldlab Data Driven Growing

content afbeelding

Onlangs heeft TomatoWorld haar demonstratiekas getransformeerd naar showcase en fieldlab voor data gedreven telen. Tomatoworld wil met deze innovatieve teelttechniek bijdragen aan de validatie en ontwikkeling van Data Driven Growing.

Alle tuinbouwinnovaties in kaart

content afbeelding

Innovatie-events

Tijdens de Summer of Innovation lichten we niet alleen innovatieve producten en diensten uit, maar besteden we ook aandacht aan kennis-events die innovatie tot stand brengen.

Topsector T&U Innovation Prize t.w.v. €25.000

Academische leergang Innovation Managament Horticulture

Leergang Smart Horticulture (data driven growing)

Kennisdagen Spuittechniek

Op 1 en 2 september, meer informatie volgt.