25.09.2019

Seminar: Duurzame tuinbouwinnovaties wereldwijd 

Nieuwe kansen voor de Nederlandse koplopers om mondiaal voorop te blijven lopen in de tuinbouwsector middels doorlopende innovatie en een bundeling van krachten.

Irrigatiewater wordt wereldwijd steeds schaarser en het duurzaam telen wordt steeds belangrijker met de doorgroeiende wereldbevolking. Deze ontwikkeling is kansrijk voor Nederlandse ondernemers die zich bezighouden met innovatieve oplossingen voor de duurzame tuinbouw.

We zijn steeds op zoek naar verantwoorde oplossingen die kunnen leiden tot een hogere productie met een betere kwaliteit en dus meer rendement. Wie had ooit gedacht dat innovatieve elektro-magnetische waterbehandeling het duurzaam telen met zout water eenvoudiger zou maken en het waterverbruik inclusief benodigde meststoffen zou kunnen reduceren? Of dat online sapstroomanalyse en diameter sensoren het hele teeltproces beter controleerbaar zouden maken? In Zuid-Amerikaanse landen wordt de noodkluik geluid rondom klimaatverandering, elektro-magnetische waterbehandeling kan hier grootschalig worden ingezet.

Nu er ook bij topbedrijven in de Nederlandse glastuinbouw aantoonbare resultaten zijn geboekt met zowel elektromagnetische waterbehandeling als online plant sensorsystemen, organiseren Lescrauwaet, Aqua-4D, 2Grow en Delphy een informatieve seminar. Tijdens het programma wordt verduidelijkt wat er op wereldschaal gaande is, maar wordt er ook ingezoomd op hoogwaardige monitoring van water en licht voor het kweken van vitale gewassen. Ook wordt er dieper ingegaan wat het elektromagnetische waterbehandeling voor uw bedrijf kan betekenen in een duurzame toekomst.

Programma


13.30 uur: Inloop en registratie

14.00 uur: Business opportunities due to global water issues (Javier Meyer PhD, Aqua-4D Swiss SA)

14.30 uur: Stand van zaken in de wereldwijde tuinbouw (Theo Roelofs, Delphy BV)

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Meer inzicht en controle door plant sensorsystemen (Olivier Begerem, 2Grow BVBA)

15.45 uur: Elektromagnetische tuinbouwinnovaties in de dagelijkse praktijk (Raymond Lescrauwaet, Lescrauwaet BV)

16.15 uur: Vraag-antwoord sessie

16.30 uur: Afsluiting en napraten

17.00 uur: Einde

Aanmelden

De seminar is bedoeld voor professionals vanuit educatie, R&D, OEM, marketing, sales, consultancy en vooruitstrevende kwekers om de praktische aspecten uit de dagelijkse praktijk te kunnen delen. Aanmelden is mogelijk via onderstaande button.