06.04.2019

World Horti Center open tijdens Kom in de Kas

Geïnteresseerden uit de omgeving zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in World Horti Center

World Horti Center biedt de bezoekers van Kom in de Kas een uitgebreid programma aan waarin zij laat zien wat het centrum betekent voor de internationale glastuinbouw. Zo kunnen de bezoekers een kijkje nemen in de praktijklokalen en leerpleinen van MBO Westland. Deze instelling voor middelbaar beroepsonderwijs huisvest 1.200 studenten en biedt onderwijs aan in techniek, handel, secretarieel, dienstverlening en gezondheidszorg, entree, bloem, food, horti, watermanagement en business opleidingen. In de kassen van Demokwekerij Westland wordt uitleg gegeven over onderzoeken met innovatieve belichting, teeltsystemen, veredeling en gewasbescherming.

Het bedrijfsleven, dat in het innovatiecentrum vertegenwoordigd is met een permanente stand, laat innovaties zien op het gebied van kasconstructie, energie en klimaat, nieuwe teeltmethoden, techniek en logistiek. Op de kleurrijke beursvloer van Food & Flowers vertellen de bedrijven over de innovaties op het gebied van gezondheid en welbevinden.

De open dag komt tot stand in samenwerking met Kom in de Kas Westland, maar is niet opgenomen in de busroute van deze organisatie. Word Horti Center is goed bereikbaar op de fiets. Er is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers die met de auto willen komen. De deuren staan op zaterdag 6 april open van 10:00 tot 16:00 uur aan Europa 1, Naaldwijk.