BOAL Systems - World Horti Center

BOAL Systems

Een wereld te winnen voor BOAL kasdeksystemen
Nederland en met name de regio Westland is de bakermat voor het geconditioneerd telen in de tuinbouwsector. U vindt in BOAL Systems een van de grondleggers van de ontwikkeling van de moderne kas. Vandaag de dag, ruim 45 jaar later, bekleden wij een prominente positie binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers.

In samenwerking met een groot aantal verschillende partners (telers, kassenbouwers, systeemleveranciers, kennisinstituten) ontwikkelt BOAL Systems haar geïntegreerde oplossingen voor dek- en gevelsystemen voor kassenbouw. Onze hoogwaardige producten vinden op meerdere continenten hun toepassing en leveren zo een niet te verwaarlozen bijdrage aan voorziening in de groeiende wereldwijde vraag naar voedsel en sierteeltproducten.

In de loop der jaren heeft BOAL Systems haar expertise bewezen door continue ontwikkeling van nieuwe kasdekconstructies. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van de Venlokas voor glas- en foliebedekking, ID Kas®, Daglichtkas® en 2SaveEnergy®. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de verbetering van teeltcondities van de gewassen en het economisch rendement van de teler.

Contactgegevens

Marie Curiestraat 3
2691 HC 's-Gravenzande

Meer weten?

Bezoek de website van BOAL Systems