Eurofins Agro - World Horti Center

Eurofins Agro

Groeiend inzicht

Optimale voeding en een gezond gewas vormen de basis voor een succesvolle teelt. Inzicht in de toestand van de grond of het drainwater en in de aanwezigheid van ziekten en plagen is daarvoor onmisbaar. Eurofins Agro levert dat inzicht door het uitvoeren van onderzoek. De analyses leveren betrouwbare data. Bij de verslagen kan op verzoek een advies op maat worden geleverd.

Het aanbod van Eurofins Agro bestaat uit:

  • bemestingsonderzoek: kasgrond, potgrond, voedingsoplossingen, vers plantmateriaal
  • gewasgezondheidsmonitoring: DNA Multiscan, DNA Previscan, PlantDoctor, ontsmettercheck
  • kwaliteitsonderzoek: RHP/RAG-onderzoek, ketelwater, uitgangswater, meststoffen, microbiologische controles.

Eurofins Agro is een internationaal groeiende organisatie met bijna honderd jaar ervaring. Er zijn bijna 250 medewerkers en jaarlijks worden er meer dan 500.000 monsters verwerkt. Daarvan zijn zo’n 150.000 monsters afkomstig uit de tuinbouw. Eurofins Agro is verder actief in de akkerbouw, vollegrondstuinbouw en melkveehouderij. Voor monstername en analyse beschikt Eurofins Agro over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale richtlijnen uit NEN-EN-ISO 17025.

Contactgegevens

Binnenhaven 5
6709 PD Wageningen

Meer weten?

Bezoek de website van Eurofins Agro