Glastuinbouw Nederland - World Horti Center

Glastuinbouw Nederland

Morgen groeit vandaag!

Werken aan een verantwoorde glastuinbouwsector met optimale ondernemersvoorwaarden voor de leden is onze uitdaging. Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden centraal. Met Kennis in Je Kas (KijK) en het programma Verantwoorde Glastuinbouw investeren wij in de verdere vergroening en verduurzaming van de glastuinbouwsector. Zo dragen we bij aan een sterk ondernemersklimaat, een gezonde en internationaal sterke sector.

Wij vertegenwoordigen ruim 70% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. Onze specialisten werken voor de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s ten behoeve van het ondernemersnetwerk.

Contactgegevens

Glastuinbouw Nederland
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer

Meer weten?

Bezoek de website van Glastuinbouw Nederland