Hagelunie - World Horti Center

Hagelunie

Interpolis heeft jaren ervaring met het oplossen van risico’s in de glastuinbouw.

Als grootste glastuinbouwverzekeraar in Nederland helpt Interpolis ondernemers bij het beperken van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Want verzekeren is niet de enige oplossing. Met de kennis en ervaring die zij dagelijks opdoen kunnen ze inspelen op de veranderingen in de risico’s van ondernemen en oplossingen bieden. 

Hierbij werkt Interpolis samen met ondernemers en bedrijven en organisaties die weten wat er leeft in de tuinbouwsector in Nederland én in het buitenland. Het netwerk van Interpolis is groot en dat levert voordeel op voor alle partijen in binnen-  en buitenland die daarin hun kennis uitwisselen. In het buitenland doen zij dat onder het merk Hagelunie. Met de samenwerking binnen World Horti Center geeft Interpolis graag een extra impuls aan kennisontwikkeling en -deling over risico’s binnen de glastuinbouw.

Meer weten?

Bezoek de website van Interpolis