Kenlog - World Horti Center

Kenlog

Kenlog vervult een sleutelfunctie in een netwerk van gespecialiseerde bedrijven in de voedsel- en sierteeltketens. Kenlog levert diensten voor de ontwikkeling, implementatie en coördinatie van productie-, handels- en logistieke processen in nationale en internationale land- en tuinbouwprojecten.

De glastuinbouw vervult een cruciale rol in deze ontwikkelingen; de land- en tuinbouw zal duurzamer moeten worden en zal meer mensen moeten voeden. Nederlandse hoogwaardige tuinbouwwetenschappen, technieken en oplossingen spelen een cruciale rol bij het bereiken van deze wereldwijde uitdagingen.

Kenlog is sterk betrokken bij deze innovatieve en duurzame ontwikkelingen van de productie en distributie van voedsel, bloemen en planten. Op deze manier draagt ​​Kenlog bij aan de groeiende vraag naar veilig en gezond voedsel voor de alsmaar groeiende wereldbevolking.

Het is Kenlog's visie dat het volgende niveau van productie zal worden gekenmerkt door duurzame, veilige, efficiënte en hoogwaardige productiemethoden voor lokale markten. Samenwerking, het delen en overdragen van kennis en expertise zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle implementatie van deze visie.

Dit is de wereld van Kenlog

People, Food & Planet

Contactgegevens

Europa 1
2672 ZX Naaldwijk

Contactpersoon

Henk van Eijk

Meer weten?

Bezoek de website van Kenlog