(Aankomend) Teeltspecialist Koolplanten - World Horti Center

(Aankomend) Teeltspecialist Koolplanten

Van zaadje tot jonge plant

Je verzorgt de teelttechnieken rondom de opkweek van koolgewassen (zowel regulier als biologisch) voor de professionele markt in binnen- en buitenland. Je controleert en bewaakt de groei van de planten en signaleert afwijkingen ten opzichte van de kwaliteitseisen en bepaalt de te nemen (teelt technische) maatregelen. Je bent het aanspreekpunt voor jouw teeltafdelingen, zowel intern richting andere afdelingen als ook extern richting leveranciers en/of klanten en speelt een belangrijke rol in continue verbetering van de plantkwaliteit en de toegepaste teelttechnieken.

Extra’s:

● Marktconform salaris
● Volop ontwikkelingsmogelijkheden
● Veel ruimte voor initiatief

Adres:

Korte Kruisweg 141
2676 BS
Maasdijk