Let's Research

In de moderne onderzoeksfaciliteiten binnen World Horti Center vinden onderzoeken plaats op het gebied van klimaat, watergift, belichting, gewasbescherming, teeltsystemen, meststoffen en meer. Deze onderzoeken worden uitgevoerd om effecten te toetsen op gewasniveau.

Binnen World Horti Center is Demokwekerij Westland uw onderzoekspartner op het gebied van techniek, teeltsystemen, gewasbescherming en veredeling. Samen met de experts uit ons netwerk zijn wij uw totaalpartner op het gebied van onderzoek. Wij werken onder andere samen met TNO Fieldlab Glastuinbouw en Proeftuin Zwaagdijk.

Heeft u een onderzoeksvraag? Vanuit twee centraal in Westland gelegen locaties, waaronder World Horti Center, kan Demokwekerij Westland u ondersteunen bij het beantwoorden van uw vraag of de uitvoering van uw idee, project of onderzoek, van A tot Z. Van begeleiding bij het opstarten van een onderzoek en het bij elkaar zoeken van de juiste partijen tot het uitzoeken van subsidiemogelijkheden en de volledige uitvoering en begeleiding van een onderzoek.

Research is the key to future innnovation

Faciliteiten Huidige onderzoeken Resultaten