Machine Operator

Machine-expert in opleiding 

Heb je gevoel voor techniek en ervaring met uiteenlopende machines? Als Machine Operator voor de vruchtgewassenlocatie van Beekenkamp Group word je opgeleid om met allerlei machines te werken. Dit zijn de selecteermachine, steenwollijn, grondpootlijn en zaailijn. Uiteindelijk bedien je de machines zelfstandig en kun je medewerkers instrueren en begeleiden.

Adres:

Steenenburchweg 30 
2691 LX
’s Gravenzande 

Contact:

HRM@Beekenkamp.nl