Bedrijventerreinen event Westland - World Horti Center
15.10.2018

Bedrijventerreinen event Westland

Westlandse ondernemers verduurzamen. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2018, organiseerde VNO-NCW Westland-Delfland en de gemeente Westland de kick off bijeenkomst voor de ondernemerstafels in World Horti Center. Lees verder voor een verslag van de bijeenkomst.

Ondernemers in Westland en Delfland komen in actie om twintig bedrijventerreinen te verduurzamen. Aan ondernemerstafels, die de komende maanden door VNO-NCW Westland-Delfland en de gemeente Westland worden georganiseerd, zullen zij gezamenlijk plannen maken voor de transitie naar duurzame energiebronnen en circulaire producten en processen. Deze plannen worden belangrijke bouwstenen voor het Westlandse Energieakkoord dat in februari 2019 gesloten zal worden.

De duurzaamheidsambities van de Nederlandse overheid zijn helder: tot 2030 49% minder CO₂-uitstoot. In 2050 moet dat zelfs 80 tot 95% zijn. Dat jaar moet Nederland moet de teller van het fossiele brandstoffenverbruik ook op nul. Dit heeft vergaande consequenties voor de regio Westland, met de glastuinbouw als primaire sector en in totaal 20 bedrijventerreinen met honderden MKB-bedrijven. VNO-NCW Westland-Delfland voorzitter Pieter Eenhoorn is stellig: “Als we deze doelstelling willen behalen, moeten we nu al acties in gang zetten.”

De Westlandse wethouder Karin Zwinkels van Economische Zaken benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de urgentie hoog is en dat juist in Westland grote kansen zijn duurzamer te opereren, met name door de beschikbare warmte in de bodem. Ook voor andere warmtebronnen, zoals zonnepanelen op de daken van de bedrijventerreinen, liggen grote kansen. “De gemeente Westland kan de transitie aanjagen en faciliteren.”