Beleid World Horti Center inzake Coronavirus - World Horti Center
03.03.2020

Beleid World Horti Center inzake Coronavirus

Preventieve maatregelen in ons centrum rondom het Coronavirus 

Vanuit World Horti Center houden we de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in de gaten. In dit kader hebben we diverse maatregelen getroffen, waarover we onze kantoorhouders in januari hebben geïnformeerd. Voor de volledigheid brengen we graag al onze participanten op de hoogte van het beleid van World Horti Center inzake het Coronavirus.

Vooralsnog zien wij geen reden om af te wijken van de reguliere gang van zaken in World Horti Center en houden we ons aan het beleid van het RIVM. Geplande evenementen en rondleidingen gaan vooralsnog door. We hebben verschillende preventieve maatregelen om het virus buiten de deur te houden getroffen en adviseren we onze bezoekers om in deze periode handen schudden te vermijden.

content afbeelding

Hygiëne
In de toiletten van het gebouw zijn desinfecterende handgel-automaten toegevoegd en zijn instructies aanwezig voor de juiste manier om handen te wassen. Ook zijn alle droogblazers vervangen voor papieren handdoekjes. Tevens is het bij de receptie mogelijk om de handen te ontsmetten. Tot slot worden de toiletten en deurklinken de komende tijd extra gereinigd door ons schoonmaakbedrijf.

Online Tours
World Horti Center onderzocht al langere tijd de mogelijkheid om bepaalde faciliteiten, zoals de rondleidingen, ook online aan te bieden. Hiermee willen we een doelgroep bereiken die niet de mogelijkheid heeft om fysiek af te reizen naar World Horti Center, wat momenteel in het kader van het coronavirus ineens heel actueel is. Dit project zal de komende tijd meer prioriteit krijgen. Daarnaast willen we een virtual meeting room opzetten, zodat ook meetings, seminars en workshops online aangeboden gaan worden.

Update 16 maart: 

Gezien de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om het Coronavirus te beperken, zal World Horti Center tot 6 april gesloten zijn. 
Meer informatie via de button.