Brazilië ziet Westland als voorbeeld voor eigen tuinbouwcluster - World Horti Center
07.11.2018

Brazilië ziet Westland als voorbeeld voor eigen tuinbouwcluster

Een delegatie van 16 personen is uit de Braziliaanse regio Holambra naar Westland gereisd voor een tuinbouwhandelsmissie. 

De delegatie bracht een bezoek aan World Horti Center, waar een samenwerking is aangegaan om studenten uit te wisselen. Naast dit bezoek, zijn diverse Westlandse tuinbouwbedrijven bezocht en waren er ontmoetingen met Sjaak van der Tak (LTO Glaskracht) en Loek Hermans (Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen).

Internationaal ontwikkelt tuinbouw zich in steeds meer regio’s, zoals het door Nederlanders opgerichte gebied ‘Holambra’ in Brazilië. Holambra is het tuinbouwgebied in Brazilië met kassen tot wel 15 hectare. Veel Westlandse tuinbouwbedrijven zoals Sion Orchids hebben vestigingen in deze regio. Sinds een jaar heeft de universiteit van Jaguariuna een eigen faculteit ‘Tuinbouw’. Tuinbouwbedrijven en educatieve instellingen willen op internationale schaal binnen de keten met elkaar samenwerken om kennis uit te wisselen over veredeling, handel of marketing. Management en bestuur van de faculteit ‘Tuinbouw’ van Universiteit Jaguariuna en Veiling Holambra bezoeken Westland om inzichten te krijgen hoe in Westland binnen de Greenport samengewerkt wordt.

Onderdeel van het bezoek is het ondertekenen van een meerjaren samenwerking tussen MBO Westland en de horticulturefaculteit FAAGROH van de Braziliaanse Universiteit Jaguariuna.

De organisaties gaan samenwerken om Braziliaanse en Nederlandse studenten internationaal op te leiden in de tuinbouw. Onder meer door stageplaatsen voor studenten van MBO Westland in de tuinbouwregio van Brazilië en vice versa voor studenten van FAAGROH in Westland. Daarnaast wordt er door Lentiz Cursus en Consult een educatieprogramma ontwikkeld voor Braziliaanse studenten en (middel-)management.

André van Kruijssen, CEO Veiling Holambra: “De werkwijze in de Westlandse tuinbouwcluster is voor ons een voorbeeld pur sang. Wij willen, als Coöperatie Veiling Holambra, in onze regio de aanjager zijn voor tuinbouwontwikkelingen en hebben belang bij de uitwisseling van kennis met Nederlandse educatie. Wij werken samen met de faculteit FAAGROH van de universiteit in onze regio Holambra. In MBO Westland, gevestigd in World Horti Center, zien wij een partner waarbij onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.”

Daarnaast werd tijdens de handelsmissie een overeenkomst gesloten tussen FAAGROH en Fytagoras Leiden voor een ‘PlantarPuro’ (luchtzuiverende planten-)project.