Collegereeks: Wat kan de tuinbouw leren van de ruimtevaart - World Horti Center
04.01.2018

Collegereeks: Wat kan de tuinbouw leren van de ruimtevaart? 

Samenwerking Universiteiten Leiden-Delft-Erasmus en Westlandse tuinbouwsector krijgt verder vorm met interactieve collegereeks. Deze starten op 19 januari en kunt u bijwonen

Bioloog en ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen brengt in samenwerking met World Horti Center, Greenport Hub en LTO Glaskracht de inspirerende collegereeks ‘Mission to Mars’ naar het Westland. In World Horti Center zijn zeven interactieve, openbare en gratis kennissessies bij te wonen. Centraal staat de vraag: ‘Wat kan de tuinbouw leren van de ruimtevaart?’ Kwalitatief hoogstaande kennis wordt vrij aangereikt in het hart van de tuinbouwsector. Deze reeks sluit aan bij het recent verschenen boek ‘Voorwaarts Mars’, een publicatie van LTO Glaskracht.

De laatste inzichten vanuit ruimtevaartonderzoek in relatie tot de tuinbouwsector worden in de zeven colleges met de sector gedeeld. Angelo Vermeulen brengt samen met een aantal inspirerende gastsprekers niet alleen kennis, maar ook praktische voorbeelden die bijdragen aan de verduurzaming van de dagelijkse bedrijfsvoering. De combinatie van tuinbouw en ruimtevaart verbreedt en geeft nieuwe kennis voor een meer duurzame en toekomstbestendige sector. Alle colleges zijn openbaar toegankelijk voor professionals, onderzoekers en studenten.

Collegereeks

Op vrijdag 19 januari vindt het eerste college plaats. Ieder college heeft een eigen thema en wordt in het Engels gegeven. De colleges zijn ook afzonderlijk te volgen. Naast Angelo Vermeulen licht per college een gastspreker zijn of haar visie toe. De colleges zijn interactief, waardoor er volop ruimte is voor onderzoekers, studenten en bedrijfsleven om eigen inzichten met het publiek te delen.

Collegereeks:

  • Vrijdag 19 januari 2018: thema Energie, van 15.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 26 januari 2018: thema Water, van 15.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 9 februari 2018: thema Licht en Klimaat, van 15.00 - 17.00 uur
  • Vrijdag 16 februari 2018: thema Bodem en IPM, van 15.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 23 februari 2018: Alternatieve materialen en energie flows (inclusief bio-based materialen), van 15.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 2 maart 2018: thema Digitalisation, van 15.00 – 17.00 uur
  • Woensdag 7 maart 2018 (tijdens de officiële opening van World Horti Center): thema Urban & vertical farming, tijden volgen

Over Angelo Vermeulen

Dr. Angelo Vermeulen is als bioloog en ruimtevaartonderzoeker verbonden aan TU Delft. Hij werkt actief samen met ESA en NASA. Daarnaast heeft Vermeulen posities in de spacebedrijven IPStart en LIQUIFER Systems Group. Vermeulen gaf meerdere TED Talks

Over Greenport Hub

De collegereeks is onderdeel van de agenda van Greenport Hub, het universitaire samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

Door de positionering van de hub in World Horti Center kunnen studenten onderzoek doen of studeren in het hart van de tuinbouwsector. Samen met participanten van World Horti Center wordt in de leerlijn vorm en inhoud gegeven aan oplossingen voor complexe vraagstukken.

De interdisciplinaire Greenport Hub is begin dit jaar tot stand gekomen om een brugfunctie te vervullen tussen de tuinbouwsector en de universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus. Greenport Hub richt zich middels een onderzoeks- en onderwijsprogramma op vier thema’s: Tuinbouw 4.0, Circulaire Economie, Gezondheid en Welbevinden en Sustainable Urban Delta’s.

Over LTO Glaskracht

In LTO Glaskracht Nederland werken de tuinbouwregio’s samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. LTO Glaskracht Nederland vertegenwoordigt 70% van het totale glastuinbouwareaal en geeft met de sector invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. 

Aanmelden voor de colleges via onderstaande button