De 10 belangrijkste lessen voor de voedingstuinbouw - World Horti Center
30.07.2020

De 10 belangrijkste lessen voor de voedingstuinbouw

Nieuwe inzichten over de 'future of food' door sprekers van wereldfaam

Vorige week werd de webinarreeks EAT THIS, met de tiende interactieve online sessie, afgesloten. Samen met NethWork kijken we terug op een succesvolle reeks barstensvol inspiratie en nieuwe inzichten over de ‘future of food’ door visionairs uit, maar vooral van buiten de tuinbouwsector. 

Op 6 mei betrad architect Rem Koolhaas als eerste het digitale podium, waarna nog negen sprekers van wereldformaat volgden. We delen hieronder de belangrijkste lessen van deze sprekers, die hun visie etaleerden hoe de tuinbouw haar positie toekomstbestendig kan maken.

#1 Maak verbinding (connectiviteit) binnen de sector en met de maatschappij

Rem Koolhaas opende EAT THIS met een scherpe diagnose op de internationale tuinbouw: ‘De sector is op thema’s goed bezig; het ontbreekt echter aan ‘connectiviteit’. Het zijn losse stippen die verbonden moeten worden om tot antwoorden te komen op vraagstukken uit de maatschappij.’

#2 Laat bestaande aannames los en stel de juiste vragen

Clemens Driessen (filosoof en verbonden aan Wageningen UR) benadrukte dat door aannames los te laten en de essentiële vragen opnieuw te stellen, kan de tuinbouw op zoek naar betekenis en daarop gebaseerde businessmodellen.

#3 Ontwikkel een plan (visie)

Meiny Prins (CEO Priva) vulde hierop aan, dat antwoorden alleen maar effect hebben, als er een duidelijke visie aan ten grondslag ligt. Haar visie en oplossingsrichting over de Sustainable Urban Delta is daar een voorbeeld van.

#4 Werk niet aan één oplossing; de toekomst vraagt maatwerk

Henri Gordon Smith (managing director van Agritecture) stelde dat het realiseren van toekomstige voedselproductiesystemen maatwerk is, waarvoor een open mind en diversiteit vereisten zijn.

#5 Kies bij het aantrekken van talenten voor diversiteit

De komende 10 jaar gaat het internationale voedselsysteem volgens Dave Chen (CEO van Equilibrium) dramatisch veranderen en zal de rol van kapitaal hierin doorslaggevend zijn. De tuinbouwsector kan alleen overleven als zij de juiste talenten aan zich weet te binden.

#6 Durf vanuit een ander perspectief te kijken en erken de kracht van de buitenstaander

Dat er naast economische wetten ook menselijke waarden van invloed zijn, stond bij antropoloog Jitske Kramer centraal. 

Volgens haar is het verbinden van culturen en vanuit een ander perspectief naar de eigen sector kijken, bepalend voor (duurzaam) zakelijk succes.

#7 Ontwikkel een geloofwaardig, eerlijk verhaal; feiten alleen zijn niet voldoende

Het draait niet alleen om feiten, vulde Hidde Boersma (ecomodernist) Jitske Kramer aan. Het hebben van een geloofwaardig, eerlijk verhaal is van doorslaggevende betekenis.

#8 Maak verbinding met groepen in de maatschappij en neem ze mee in het verhaal

Voor Erin Fitzgerald (CEO van de US Farmers & Ranchers Alliance) betekent dit het maken van heldere keuzes. Zij zoekt de verbinding met de verschillende groepen in de maatschappij.

#9 Ga op zoek naar universele, menselijke thema’s: ‘touch the hearts and change the minds’

Jasper Claus (1Camera) heeft dit voor de organisatie van Erin weten vast te leggen in het indrukwekkende 30 Harvests. Het verhaal van voedsel en voedselproductie wordt in deze documentaire gekoppeld aan universele, menselijke thema’s.

#10 Neem initiatief; de sector is deel van de oplossing voor de maatschappelijke vraagstukken

Berry Marttin (bestuurslid Rabobank) ziet de internationale voedselproductie als onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem, met een individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheden en burgers.

Vervolg

Berry stelde voor om tot een nieuw akkoord in Parijs te komen, in navolging op het klimaatverdrag, maar dan gericht op voedsel en de gehele keten. Daarmee onderstreepte hij het belang van internationale connectiviteit waar Rem Koolhaas de EAT THIS serie mee opende. Na het succes van deze webinarreeks, hebben de organisatoren besloten dat dit initiatief in het najaar vervolg krijgt, zodat de internationale dialoog gaande wordt gehouden.

Informatie over EAT THIS! en opnames terug luisteren van eerdere sessies klik op onderstaande button.