De verpakking als onmisbare schakel in de tuinbouwketen - World Horti Center
11.09.2019

"De verpakking als onmisbare schakel in de tuinbouwketen"

Dit jaar bestaat Van der Windt Verpakking vijftig jaar. Het bedrijf is al sinds 1969 gespecialiseerd in verpakkingsoplossingen voor de tuinbouwsector. Onze innovatieve verpakkingsoplossingen garanderen de meest (kosten)efficiënte route van teler naar consument. 

Daarnaast dragen wij met onze verpakkingsoplossingen bij aan maatschappelijke vraagstukken, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Verpakkingen spelen enerzijds een rol in de strijd tegen verspilling. Onze verpakkingsoplossingen richten zich bijvoorbeeld op het verbeteren van de kwaliteit en houdbaarheid van (verse) bloemen, planten en AGF-producten, met minder uitval tot gevolg. Anderzijds neemt de kritiek op oververpakking in het algemeen en het gebruik van plastic verpakkingen in het bijzonder toe. Dit vraagt om duurzame, alternatieve verpakkingen.

Voor de ontwikkeling hiervan werken we samen met ons eigen onafhankelijke onderzoekslaboratorium The LCA Centre. The LCA Centre is gespecialiseerd in Life Cycle Assesments voor het bepalen van de milieu-impact van verpakkingen. Dit inzicht helpt ons bij het waarmaken van onze duurzame ambities en die van onze afnemers. Kennisdeling staat namelijk centraal en dat is ook een van de redenen van onze participatie in het World Horti Center: samen met de andere deelnemers dragen wij bij aan de verdere professionalisering en verduurzaming van de glastuinbouwsector.

Waar we ons met duurzaam verpakken vooral richten op het delen van kennis, delen we ook graag onze creativiteit. Creatieve ideeën vormen de basis voor nieuwe, innovatieve verpakkingsideeën, waarmee we een bijdrage leveren aan de product- en of merkpositionering van onze klanten. In dit kader organiseren wij bijvoorbeeld trend- en inspiratiesessies bij onze klanten en werken wij (samen met onze partners) aan de totstandkoming van verpakkingsinnovaties. Deze innovaties richten zich op verschillende aspecten: van het vereenvoudigen van het productieproces en efficiënte handling tot optimaal gebruiksgemak voor de eindgebruiker en slimme verzendverpakkingen.

Paardekooper Group
Van der Windt Verpakking is onderdeel van de Paardekooper Group. Binnen de group werken verschillende verpakkingsbedrijven met elk hun eigen specialisme nauw samen. Door onze kennis en kunde te bundelen, hebben we op elk actueel én toekomstig verpakkingsvraagstuk het juiste antwoord. Afnemers profiteren bovendien van een zeer compleet productaanbod. We leveren een volledig aanbod verpakkingen voor horti en AGF, waaronder bloemen- en plantenhoezen, folies, (display)dozen, trays, netten, schalen, , transportverpakkingen en verzendverpakkingen.