Energie innovaties in kaart - World Horti Center

Energie innovaties in kaart

Kom meer te weten over energie innovaties en -oplossingen binnen de glastuinbouw. Hoe wordt er binnen de glastuinbouw omgegaan met energie en zijn duurzame toepassingen onderdeel van het proces?

Naast de VN-klimaatdoelstellingen die voor 2030 behaalt moeten worden, stelt het Rijk zich ten doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. De verduurzaming van de glastuinbouwsector heeft dan ook volop aandacht met een greenportgebied van 4500 hectare. De innovaties en oplossingen 'Energie' geven huidige en toekomstige toepassingen in de glastuinbouw weer, die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de VN-klimaatdoelstellingen. 

In onderstaande interactieve animatie zijn diverse energie innovaties en -oplossingen in beeld gebracht. U kunt deze hieronder bekijken.