Geslaagd event extremen in balans; beheersen doe je samen! - World Horti Center
20.11.2017

Geslaagd event extremen in balans; beheersen doe je samen

Waterbeheersing; samen kijken naar extremen als water en droogte

Met de stem van nieuwslezeres Noraly Beyer en beelden van een overstroomd De Lier in september 1998 was het direct duidelijk wat het belang van waterbeheersing is. Tijdens het event 'Extremen in balans' dat door Hoogheemraadschap Delfland werd georganiseerd, stond waterbeheersings centraal als thema. Op uitnodiging van hen waren er opvallend veel telers uit Westland, Oostland en zelfs daarbuiten, maar ook toeleveranciers, adviseurs. verzekeraars, overheden en belangenorganisaties bijeen om kennis en ervaring te delen. Iedereen in de zaal was het erover eens dat een herhaling van 1998 voorkomen moet zien te worden, zeker na in mei van dit jaar nog een lightversie na hevige regenval.

Met steeds meer telers de benodigde capaciteit vrijmaken
Het evenement was opgebouwd uit een drietal rondes rondom de thema’s ‘Wateroverlast’, ‘Droogte’ en ‘Maatregelen’. Tijdens de eerste ronde gaf Hugo Vreugdenhil, accountmanager bij het project Rainlevelr, een introductie op het systeem. Daarin aanstipte hij aan dat uiteindelijk het aanleggen van een speciale kleppen wat het Hoogheemraadschap betreft zo snel mogelijk tot de standaardprocedure gaat behoren bij het aanleggen van een nieuw bassin of het vervangen van bassinfolie. Door deze speciale klep in het bassin te plaatsen, wordt er in tijden van extreme regenval ruimte gemaakt voor nieuw hemelwater. Tegen het eind van dit jaar zou het systeem bij zo’n twintig bedrijven in gebruik moeten zijn. Hierop volgde vanuit de telers in zaal de vraag waarom bestaande bassins nog niet in het project betrokken zijn. Dit is nog niet het geval, omdat het Hoogheemraadschap in de beginfase van het project niet het risico wil lopen op het mislukken van de aanleg van zo’n klep in een bestaand bassin.

Al snel ging het vervolgens over volgende stappen zoals het inzetten van ondergrondse waterberging om periodes van droogte te overleven. Jacco Vooijs van LTO Glaskracht Nederland wist te vertellen dat hier in het project COASTAR aan wordt gewerkt. Wilco Wisse van tomatenteler Lans, één van de eersten met een speciale klep, waakte voor het te snel maken voor allerlei vervolgstappen. Hij benadrukte dat er eerst maar eens meer telers bij het project in zijn huidige vorm moeten aansluiten. Daarmee zal de capaciteit die vrijgemaakt moet worden in de aanloop naar hevige regenval beter verdeeld kunnen worden onder de telers onderling. Dat het Hoogheemraadschap daarbij nu de vullingsgraad van bassins kan inzien is volgens Wilco belangrijk, want deze gegevens zijn accurater dan de gegevens van het peilbeheer. Hierdoor is er minder snel reden is voor paniek en hoeven telers niet langer onnodig water af te laten.

3500 m3 en 2022
Naast water was er ook aandacht voor droogte, onvermijdelijk na de afgelopen zomer. Droogte die hoogstwaarschijnlijk steeds vaker de kop op zal steken. Telers en buren met verschillende waterbehoeftes zoals tomaten- en orchideeëntelers zouden in dit soort periodes elkaar kunnen helpen, liet Jaap Bij de Vaate van Delphy in zijn introductie op het tweede thema aan de hand van enkele cijfers zien. Ewald de Koning van Ter Laak Orchids kreeg de kans om te vertellen over zijn ervaringen met ondergrondse waterberging, terwijl Wim Voogt van de Wageningen Universiteit met het oog op verzilting aan de telers in de zaal liet weten dat veel gewassen waarschijnlijk meer natrium kunnen weerstaan dat in eerste instantie gedacht. Behalve het getal 3500 (het gemiddeld aantal benodigde kubieke meters bassin per hectare) kwam ook het jaartal 2022 herhaaldelijk terug. Vanaf dat moment mag drainwater als gevolg van reverse osmose niet langer geloosd worden, waardoor telers nog meer dan nu al het geval is op zoek moeten naar andere waterbronnen.

Tijdens het thema 'maatregelen' kwam onder andere het kostenplaatje voorbij, bijvoorbeeld met betrekking tot het transporteren van water afkomstig vanuit de gebouwde omgeving. In diezelfde gebouwde omgeving zou daarnaast ook het beplanten van daken kunnen bijdragen aan het gedoseerd afvoeren van regenwater.

Aan het eind van alle drie de sessies greep Saskia Jouwersma van het Hoogheemraadschap de kans om alle aanwezigen te bedanken en iedereen vooral ook op te roepen bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het project Rainlevelr. Daarbij wist zij uit ervaring dat het zomaar aanpassen van beleid niet eenvoudig is, maar dat er onder de noemer ‘pilot’ veel innovatieve ideeën uitgetest kunnen worden. Net zo goed als dat er al bestaande ideeën zoals het overhevelen van water uit bestaande bassins zeker nogmaals bekeken en opnieuw berekend moeten worden op aanraden vanuit de zaal.