Frisse inzichten - World Horti Center
14.01.2019

Frisse inzichten

Cas van der Hoeven en Thomas de Hoop volgen de opleidingen Business & Management en Horti Technics & Management en zij liepen stage bij de Marokkaanse vestiging van Agro Care

Agro Care is Nederlands grootste producent van tomaten. De Marokkaanse vestiging biedt stageplaatsen aan de Lentiz | MBO Westland studenten van Business & Management en Horti Technics & Management. Personeelsadviseur Bas Hanemaayer vertelt: “Cas van der Hoeven en Thomas de Hoop deden voor ons een bedrijfskundige analyse. Voorafgaand aan hun stage in Marokko hebben de stagiairs verschillende bedrijfsprocessen in Nederland ingezien en zo konden ze een vertaalslag maken. Dit heeft een rapportage met frisse inzichten opgeleverd. De glastuinbouw is een prachtige sector met grote uitdagingen. Door stages aan te bieden laten we jongeren kennis maken met ons bedrijf en met de sector.”

Verbeterslag

“We kregen verschillende bedrijfsopdrachten”, aldus Cas van der Hoeven. “Om te beginnen maakten we een plattegrond van de productielocatie en na goedkeuring van ons verbetervoorstel over de inrichting, gaven we een instructie aan de Marokkaanse collega’s voor de implementatie. Dat was leuk om te doen. Thomas vult aan: “We hebben nu ook meer inzicht in de typen systemen om een organisatie te laten draaien. Omdat het bedrijf is overgenomen in januari 2019 konden we ook een verbeterslag maken met onderzoek in het koppelen van de bestaande Nederlandse facturatie aan de al draaiende software op de vestiging. Dat gold ook voor de implementatie van het programma Microsoft Office 365 en de mogelijkheden aan collega’s te laten zien en hen in te werken. Doordat we langere tijd samenwerkten, leer je collega’s beter inschatten in de omgang en hebben we kennis gemaakt met een andere cultuur. Cas: “We hebben niet alleen veel geleerd van de opzet van een bedrijf in het buitenland voor onze opleiding, maar ook over onszelf met deze grote levenservaring.”