Gewasbescherming in de groenteteelt - World Horti Center
26.04.2021

Gewasbescherming in de groenteteelt

Demonstratie van onderzoeken en het delen van resultaten van onderzoeken naar toepassing van gewasbescherming in de groenteteelt.

Afgelopen week stond gewasbescherming in de groenteteelt centraal in de onderzoeksfaciliteiten van Vertify in World Horti Center. Tijdens de gewasbeschermingsdagen werden de resultaten van onderzoeken gedeeld met specialisten, kwekers en adviseurs uit de tuinbouwsector. Tevens werden de onderzoeken gedemonstreerd, konden de deelnemers het gewas van dichtbij bekijken en de effecten van de toegepaste strategieën zien. De opzet van deze edite was anders dan normaal, vanwege de hybride vorm met fysieke- en online samenkomsten waar kennis werd gedeeld. Zowel Vertify als World Horti Center kijken terug op een geslaagde week met veel kennisuitwisseling op het gebied van gewasbescherming. 

In de aanloop naar deze kennisdagen toe, werden de onderzoeksafdelingen vol gezet met groentengewassen zoals tomaat, komkommer en paprika. In deze gewassen zijn zowel nieuwe als reeds bestaande bestrijdingsstrategieën met gewasbeschermingsmiddelen onderzocht op diverse plagen en ziekten. De onderzoeken leveren waardevolle kennis op over het gebruik en de werking van de middelen. Via presentaties van 15 minuten deelden bekende producenten van gewasbeschermingsmiddelen kennis met de adviseurs en kwekers. Er werden proeven gedemonstreerd waarbij de effecten van gewasbeschermingsmiddelen werden onderzocht. Ook waren er proeven met natuurlijke vijanden en proeven waarbij aandacht werd besteed aan de positieve effecten van hulpstoffen.

Betrokken producenten bij de onderzoeken waren: UPL, Ecostyle, Nufarm, FMC, Certis, Bayer, Belchim, Certis, Basf en Plantosys.