GFFX wordt 100% eigenaar van WHC Expo BV - World Horti Center
01.09.2021

GFFX wordt 100% eigenaar van WHC Expo BV

Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk / Demokwekerij Westland) verkoopt per 1 september 2021 haar 50% aandeel in World Horti Center Expo BV aan mede-eigenaar GFFX.

De activiteiten van World Horti Center zijn ondergebracht in WHC Expo b.v. met tot nu toe twee eigenaren namelijk Greenport Food & Flower Xperience en Vertify.  Per 1 september 2021 wordt GFFX volledig eigenaar van WHC Expo b.v. GFFX zet alle activiteiten in het WHC Expo gedeelte voort. Hierbij blijven Vertify met haar onderzoeksactiviteiten, als ook MBO Westland/Lentiz onderdeel van de formule.

Vertify heeft tot verkoop van haar aandelen besloten om focus aan te brengen die past bij de in januari uitgerolde strategische koers.  Er wordt meer en meer focus gelegd op de kernactiviteiten: het doen van onderzoek en begeleiden van innovatie (Explore & Explain). Het totaalpakket van commerciële activiteiten van WHC (exposities, buitenlands bezoek, demonstratie en events) passen niet meer in de strategische visie die begin dit jaar door Vertify is uitgerold. De onderzoeksactiviteiten van Vertify in het WHC worden gewoon voortgezet.

GFFX ziet volop kansen voor WHC Expo, zeker nu het na een ingewikkeld COVID-19 jaar, weer kan gaan doen waar ze goed in is: het beste van de Nederlandse tuinbouw laten zien aan buitenlandse delegaties, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden. GFFX krijgt hierbij steun van een aantal Westlandse ondernemers. Daarmee wordt de continuïteit van de WHC Expo geborgd en kan de noodzakelijke doorontwikkeling doorgezet worden.

Johan Kos, directeur van Vertify geeft aan: ”Onze missie is het delen en verklaren van kennis en innovaties. Met onze onderzoeken bedienen we bedrijven, telers en andere belanghebbenden. Hier past de verwevenheid met WHC Expo in de huidige vorm als event en experience center niet meer bij. Het is dan ook goed dat GFFX ons aandeel overneemt en zich volledig kan richten op verdere invulling van WHC Expo.”

Inge Vermeulen, voorzitter GFFX, vult aan:” Wij blijven met ons team invulling geven aan de missie en visie van het World Horti Center, nl. het aan elkaar verbinden van onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden om innovatie in de sector tot stand te brengen. De activiteiten voor onze partners in het WHC en internationaal, Vertify en MBO Westland/Lentiz, blijven dan ook gewoon doorlopen. We hebben een plan ontwikkeld voor een vernieuwde uitstraling van het WHC; meer beleving, moderne communicatiemiddelen en meer interactie met bezoekers. Dit plan behelst de omvorming van de huidige beursvloer met stands per bedrijf naar een vloer met paviljoens gericht op Controlled Environment Growing (CEG), Power of Plants, een Experience Center Healthy Foods en een themaplein Startups & Innovaties. De eerste oplevering is medio september voorzien.

De onderzoeksactiviteiten van Vertify in de onderzoekskassen in WHC zullen gewoon blijven bestaan, evenals de locaties in Honselersdijk en Zwaagdijk. Johan Kos benadrukt: ”Onze kernactiviteit is het uitvoeren van onderzoek en voorlichting daarover. Dat blijven we vol energie en met plezier doen. Dit doen we ook op internationaal vlak, dat is onze core business en vraagt onze volledige aandacht.”

Ook in de directievoering van het WHC vindt per 1 september een wijziging plaats. Joep Hendricks heeft het WHC per medio augustus verlaten en Puck van Holsteijn-Vink zal zijn taken per 1 september overnemen. Zij zal dit combineren met haar functie bij Horti Heroes. Hans Kleijwegt die een interimrol heeft vervuld zal nog actief zijn in de overdracht.

Over Vertify

Vertify is al meer dan 40 jaar een van de belangrijkste onderzoekscentra voor de land- en tuinbouw op het gebied van praktijkonderzoek. Vertify heeft 70 medewerkers en locaties in Zwaagdijk, de Wieringermeer, Naaldwijk en Honselersdijk en meer dan 100 uitvoeringslocaties in Nederland en België. Naast het uitvoeren van proeven faciliteert Vertify ook bijeenkomsten, open dagen en demonstraties. 

Over GFFX

Stichting Greenport Food & Flowers is in 2012 opgericht en heeft als doel de realisatie van een fysiek en digitaal centrum voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Greenport. De achterban van de stichting wordt gevormd door ondernemende bedrijven die hun sporen hebben verdiend in de tuinbouwsector.