Grote verschillen bestrijdingseffect rupsenproeven - World Horti Center
02.10.2019

Rupsenproef toont grote verschillen

In opdracht van de gewascommissies Paprika en Aubergine van Glastuinbouw Nederland, is Demokwekerij Westland een proef gestart op Turkse mot in paprika. Ook verlenen een groot aantal producenten van gewasbeschermingsmiddelen hun medewerking aan de proef.

Grote verschillen in bestrijdingseffect bij verschillende strategieën
Al vele jaren zorgt de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) voor problemen in diverse teelten onder glas. Vooral dit teeltjaar zien telers de druk met rupsen flink toenemen. Bladeren, bloemen en vruchten worden aangevreten door de larve van dit insect, dat remt de gewasactiviteit en bloemen en vruchten worden daardoor onverkoopbaar.

Realistisch beeld
In een onderzoeksafdeling van het World Horti Center in Naaldwijk worden op dit moment  in totaal zestien verschillende bestrijdingsstrategieën met diverse insecticiden getest. De onderzoekers testen vooral middelen met een werkzame stof van een natuurlijke oorsprong; de zogenoemde groene middelen. Omdat deze middelen vooral op de jonge larvenstadia een goede werking laten zien, zijn ze net na het uitkomen van de eieren toegepast. Middelen waarvan een relatief sterkere werking ook op oudere larven mag worden verwacht, doorgaans middelen met een chemische werkzame stof, zijn op een later moment in de proef toegepast. Op deze manier ontstaat een realistisch beeld over de potentie van bestrijden met de verschillende middelen.

 

In totaal zijn er in deze proef zeven strategieën toegepast met middelen die nog in ontwikkeling zijn voor een eventuele toelating op rups.

Testen duurwerking
Op dit moment zijn de verschillen in het bestrijdingseffect tussen de diverse strategieën erg groot. Er zijn producten die een matige tot slechte werking zien, waarvan meer dan 60% van het bladoppervlak is weggevreten. Andere middelen, voornamelijk de groene producten, laten een zeer sterke werking zien. Vanaf week 39 hebben veel larven zich verpopt. Zodra er vanaf week 41 nieuwe motten in de afdeling vliegen, die weer eieren gaan afzetten, is het mogelijk de duurwerking van de gespoten middelen te testen. De proef word binnenkort bezocht door de gewascommissies Aubergine en Paprika. Met deze telers worden de resultaten besproken.