Hackathon: een snelkookpan voor vraagstukken van bedrijven - World Horti Center
26.10.2018

Hackathon: een snelkookpan voor vraagstukken van bedrijven

Op 25 en 26 oktober beten 40 internationale bedrijfskunde studenten van de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management (RSM) zich vast in actuele vraagstukken van bedrijven. 

Deze 31-uur durende hackathon vond voor de tweede keer plaats in World Horti Center en maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen het kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw en de universiteiten Leiden-Delft-Erasmus vertegenwoordigd in Greenport Hub.

De internationale glastuinbouwsector kan een duurzame bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. De vraagstukken tijdens de hackathon hebben betrekking op actuele thema’s die hierbij relevant zijn, waaronder: marktverkenning, marktintroductie, concurrentievergelijking, robotica, sensoriek, big data en e-commerce. Dag en nacht gingen de universitaire topstudenten, die het Honours Programma via RSM volgen, aan de slag met deze vraagstukken. “Studenten worden in groepjes van 4 personen gekoppeld aan een bedrijfsopdracht, waar ze zich gedurende deze twee dagen in vast bijten. Aan het einde van de hackathon presenteren de studenten de resultaten. De hackathon dient voor de bedrijven als een snelkook pan om gedachterichtingen uit te laten werken die kunnen leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties,” aldus Coen Hubers namens Greenport Hub.

Royal van Zanten laat de studenten een onderzoek doen om op basis van nieuwe technologieën een strategie voor marktintroductie te bepalen. “Het is interessant om met de studenten van gedachten te wisselen. Ze hebben een frisse kijk op ons vraagstuk, mede doordat ze van buiten de sector komen. Dat maakt het werken met deze studenten des te leuker! We laten hen namelijk meteen kennis maken met de dynamische glastuinbouwsector die jong talent veel biedt,” aldus Wouter Jongkind, Royal van Zanten.

Dit leverde mooie inzichten op voor Royal van Zantren. "De creativiteit van deze groep studenten heeft ons nieuwe inzichten gegeven voor het verder vormen van onze visie", vertelt Rob van der Helm, Royal Van Zanten. "We zijn op deze manier nauw betrokken bij nieuwe technologische ontwikkelingen en gaan deze ook toepassen in de praktijk. Daarom hebben we de studenten ook uitgenodigd voor een traineeship bij Royal Van Zanten om de opdracht verder uit te werken".  

Studenten reageren ook enthousiast op de hackathon. Pauline Liephout is samen met drie andere studenten bezig met een vraagstuk van Rijk Zwaan. Zij onderzoeken manieren om het klantenbestand uit te breiden en huidige klanten optimaal te blijven bedienen. “Het is heel leuk om aan deze opdracht te werken, omdat de oplossingen die we aandragen waarde kunnen toevoegen voor het bedrijf. We presenteren ons onderzoek en adviezen aan de bedrijven en dat is door de mogelijke impact, toch anders dan een presentatie aan medestudenten,” aldus Pauline.

Greenport Hub

De interdisciplinaire Greenport Hub is in 2017 tot stand gekomen om een brugfunctie te vervullen tussen de tuinbouwsector en de universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus. Het is een van de kennis- en innovatiehubs van het Centre for Sustainability, een universitair samenwerkingsverband van deze universiteiten dat onderzoeksprogramma’s die over de tuinbouw gaan clustert. Greenport Hub richt zich middels een onderzoeks- en onderwijsprogramma op vier thema’s: Tuinbouw 4.0, Circulaire Economie, Gezondheid en Welbevinden en Sustainable Urban Delta’s.

De positionering van de hub in World Horti Center maakt het voor studenten mogelijk om onderzoek te doen of te studeren in het hart van de tuinbouwsector. Samen met participanten van World Horti Center wordt in de leerlijn vorm en inhoud gegeven aan oplossingen voor complexe vraagstukken.