Hoe verlaag je de milieu-impact in de sierteelt? - World Horti Center
18.06.2019

Hoe verlaag je de milieu-impact in de sierteelt?

Het is mogelijk om de impact van gewasbescherming in de sierteelt op het milieu te verlagen. Dat blijkt uit proeven van Demokwekerij Westland in World Horti Center waarmee we actief betrokken zijn bij het PPS-project Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt. 

Dat project onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de milieubelasting te verlagen. Een onderzoek met veel praktisch nut, want door steeds strengere regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en een toenemende vraag van de consument naar duurzame sierteeltproducten wordt de ´bestrijdingspuzzel´ voor telers en handelspartijen elk jaar complexer.

Om inzicht te krijgen in het vraagstuk heeft Demokwekerij Westland bij een groot aantal sierteeltgewassen residumonsters verzameld van het eindproduct. Hoe hoger de concentratie van werkzame stoffen in het eindproduct, hoe hoger de milieubelasting van het product. In gewassen als cyclaam, roos, lisianthus, kalanchoe, schlefflera, chrysant, hortensia en gerbera zijn er relatief veel residuen aangetroffen. Kortom, daar valt nog veel terrein te winnen.

Naast het verzamelen van residumonsters zijn er op World Horti Center twee effectiviteitsproeven uitgevoerd, vooraf intensief besproken met zowel telers als diverse gewasbeschermingsadviseurs. Op cyclaam (trips) en roos (echte meeldauw) zijn alternatieve bestrijdingsstrategieen onderzocht, die vanwege de preventieve en vooral groene insteek een lagere milieubelasting hebben. Ook zijn proeven gedaan om met hulpstoffen de werking van chemische middelen te versterken.

Wat blijkt? Door insecten en/of schimmel in een vroegtijdig stadium aan te pakken kon het aantal toepassingsmomenten met chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verlaagd. Ook het bespuiten met natuurlijke, groene middelen liet een positief effect zien, hoewel dat effect en de duurwerking in de tripsenproef beperkt was. Zonder chemische correctiemiddelen is er met deze strategie te weinig effect om hoge insectendruk te bestrijden.

Op dit moment worden er proeven gedraaid op kaswittevlieg in lisianthus en op katoenluis in kalanchoe. De komende periode zullen ook proeven draaien in diverse andere gewassen en bijbehorende plagen. Voor deze proeven binnen het project Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt werkt Demokwekerij Westland nauw samen met Glastuinbouw Nederland, Milieuplan sierteelt (MPS), Royal FloraHolland, Greenpartners en Waterdrinker.