Impact van efficiënt telen - World Horti Center
07.11.2023

Impact van efficiënt telen

Vrijdag 10 november organiseren Glastuinbouw Nederland, Vertify, AVAG, Rabobank, Plantum en World Horti Center een middag over de impact van efficiënt telen. 

Vrijdag 10 november organiseren Glastuinbouw Nederland, Vertify, AVAG, Rabobank, Plantum en World Horti Center een middag over de impact van efficiënt telen. Tijdens deze middag worden verschillende onderwerpen belicht. Zo wordt het politieke landschap geschetst en wat ons te wachten staat. Verder komt onder andere het plant fysiologische effect van efficiënter telen voorbij en wordt er gekeken naar de visie van de Rabobank. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel waar leden van AVAG en participanten van World Horti Center bij aansluiten.

Interessant programma
De middagbijeenkomst in World Horti Center wordt om 14.00 uur afgetrapt met een opening door Robert Solleveld van Glastuinbouw Nederland, Jeroen Sanders van Vertify en Puck van Holsteijn van World Horti Center. Hierna volgen verschillende interessante presentaties. Zo schets Jesse Schevel, lobbyist Glastuinbouw Nederland, de impact van de ambities in het politieke landschap en wat ons te wachten staat. Hierna gaat Sander Hogewoning in op het plant fysiologische effect van efficiënter telen. Want wat doet dit precies met een gewas? Na de pauze volgt een presentatie van Arne Bac van Rabobank. Arne neemt de aanwezigen mee in de visie van de Rabobank en de doorberekening in diverse systemen, hierbij worden ook voorbeelden uit de praktijk aangehaald. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel die om 16.00 uur van start gaat. Tijdens deze borrel zijn verschillende bedrijven die participeren in World Horti Center en leden van AVAG aanwezig. Deelnemers kunnen, onder het genot van een drankje, meer te weten komen over deze bedrijven en wat ze te bieden hebben.

Programma
13.30 uur | Ontvangst
14.00 uur | Opening door Robert Solleveld van Glastuinbouw Nederland, jeroen sanders van Vertify en Puck van Holsteijn van World Horti Center
14.15 uur | De impact van de ambities in het politieke landschap door Jesse Schevel lobbyist bij Glastuinbouw Nederland
14.45 uur | Plant fysiologische aspecten van minder energie door Sander Hogewoning
15.15 uur | Pauze
15.30 uur | Doorberekening diverse systemen en visie van de Rabobank door Arne Bac van Rabobank
16.00 uur | Netwerkborrel
18.00 uur | Afsluiting

Praktische informatie
Impact van efficiënt telen wordt georganiseerd in World Horti Center, Europa 1, Naaldwijk. Deelname aan het evenement is geheel gratis, maar inschrijving is verplicht en kan via de knop op deze pagina.

Aanmelden