Indoor Farming @ World Horti Center krijgt vorm! - World Horti Center
09.07.2020

Indoor Farming @ World Horti Center krijgt vorm

In een paviljoen en tijdens een kennisprogramma vertellen we de wereld hoe Indoor Farming bijdraagt aan maatschappelijke issues en hoe Nederlandse organisaties een totaaloplossing hiervoor kunnen bieden

World Horti Center heeft de ambitie om samen met partners het internationale uithangbord voor Indoor Farming te vormen. Bezoekers weten het kennis- en innovatiecentrum te vinden en met dit paviljoen blijven we de bezoekers bedienen met kennis over de nieuwste ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Onlangs presenteerde we de plannen voor dit kennisprogramma en een experience rondom het thema Indoor Farming. De reacties van de partners op de gepresenteerde plannen waren lovend, net als de commitment van deze bedrijven om mee te doen aan dit project.

Het project Indoor Farming @ World Horti Center vertelt de wereld hoe deze innovatieve teeltmethode bijdraagt aan maatschappelijke issues en hoe Nederlandse organisaties een totaaloplossing hiervoor kunnen bieden. Om het gehele cluster wereldwijd te positioneren, zet World Horti Center enerzijds een tweejarig programma met verschillende kennissessies, tours en trials rondom Indoor Farming op. Anderzijds wordt er een fysiek paviljoen in World Horti Center ontwikkelt waar internationale delegaties tijdens een rondleiding worden meegenomen in een Indoor Farming experience.

Indoor Farming paviljoen

In het paviljoen worden internationale bezoekers verwonderd door een hoogwaardige 360â—¦-experience waar wordt ingegaan op diverse vraagstukken zoals het ontstaan van mega steden, klimaatverandering en de noodzaak voor voedselveiligheid en -zekerheid. Vervolgens wordt de totaaloplossing van de toonaangevende partners getoond; de Indoor Farm. Deze teeltmethode is volledig controleerbaar, voorspelbaar, stuurbaar op smaak en inhoudsstoffen en maakt het mogelijk voedsel te produceren dichtbij de consument, zelfs op locaties met een extreem klimaat.

Vervolgens is er een stuk verdieping over het thema. Hier wordt bezoekers meer vertelt over de verschillende onderdelen van een Indoor Farm en hoe er duurzaam met middelen omgegaan wordt. Tot slot mogen de gasten het eindproduct ervaren door zelf producten te plukken, proeven en ruiken uit een proefopstelling. Onderstaand het concept ontwerp voor de ruimtelijke opzet van het Indoor Farming paviljoen.

content afbeelding

Kennisprogramma

Het andere onderdeel van het plan is activatie; het laden van het thema Indoor Farming in World Horti Center. Onder andere op het gebied van kennisdeling in samenwerking met diverse initiatieven en toegepast onderzoek, kennissessies om innovatie te accelereren en de VVV functie waarbij World Horti Center leads doorverwijst naar toonaangevende bedrijven op het gebied van Indoor Farming.

Planning

Naar verwachting wordt het Indoor Farming paviljoen in het najaar geopend. In september wordt de eerste kennissessie voor de partners van Indoor Farming @ World Horti Center georganiseerd. Vragen over het project of interesse in deelname? Neem contact op met projectleider Ysabel van der Meer.

Beeldmateriaal

Concept ontwerp: Mann

Visual: Imagro