Informatie structureren in bruikbare data - World Horti Center
16.12.2020

Informatie structureren in bruikbare data

Benjamin Troost over zijn toegevoegde waarde, inzichten en voorspellingen op het gebied van online marketing en de huidige ontwikkelingen.

Benjamin Troost (29 jaar) is Online Marketeer van World Horti Center en heeft als taak om het innovatiecentrum online beter te positioneren en profileren.“Op dit moment is het belangrijker dan ooit tevoren dat we informatie op de juiste manier filteren en gebruiken.”

Benjamin is in dienst als Online Marketeer, maar hij geeft in mooie woorden aan dat je binnen World Horti Center nooit slechts één specifieke functie uitvoert. De Online Marketeer zet zich dus ook weleens in voor taken gerelateerd aan gewone marketing of ondersteunt collega’s in andere disciplines. “Uiteindelijk zijn we één team.”

Taken

Wat betreft de taken verzorgt Benjamin de social media platforms en houdt hij zich bezig met statistieken met betrekking tot (online social media) campagnes. Ook realiseert Benjamin online campagnes voor events en gaat hij aan de slag met andere vormen van adverteren. Tevens heeft Benjamin de taak om een deel van de grafische vormgeving te regelen, waaronder digitale flyers, banners en andere social media beelden. 

“Het doel van World Horti Center is …”

De Online Marketeer heeft een aantal dashboards gemaakt die meer inzicht genereren in wie de bezoekers van onze website zijn en wat hun zoekgedrag is. "Dit levert ons waardevolle input op over bijvoorbeeld interessante thema’s volgens bezoekers." Benjamin geeft aan dat dit soort tools vaak voortkomen uit vragen van participanten. “Nu de wereld is veranderd en we met name online bezoekers ontvangen, is het zaak onze participanten te informeren over de informatiebehoefte die de bezoekers hebben. Op die manier blijven we matchen en zijn we van betekenis voor participanten.”

Doel

“Het doel van World Horti Center is om in de toekomst niet meer reactief aan de slag te gaan vanuit de vraag van de bezoeker, maar proactief en de vraag van de bezoeker voor te zijn. Dit houdt in dat we mensen willen voeden met informatie in plaats van het inhaken op actuele informatie en anticiperen op kansen, waardoor we mensen aan ons verbinden." Aan de hand van de statistieken kan het innovatiecentrum bepaalde thema’s ontdekken die mensen interessant vinden, maar waaraan nog niet veel aandacht wordt gegeven. Dit soort informatie wilt zij bij mensen onder de aandacht brengen.

“… een businessclub binnen World Horti Center”

"Bovendien ben ik ook bezig met het net gelanceerde World Horti Society, een businessclub binnen World Horti Center. De bijeenkomsten in deze community gaan begin februari van start en zijn bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen en netwerken te vergroten. Hoe we de bijeenkomsten gaan realiseren in de businessclub met de huidige ontwikkelen, is een uitdaging waarover we volop aan het sparren zijn op het moment", vertelt Benjamin.

De Online Marketeer verwacht dat World Horti Society een belangrijke businessclub wordt binnen de glastuinbouwsector, omdat meerdere mensen daar samenkomen. “Denk hierbij aan de participanten en Business Lounge Leden. Zij kunnen samen het verschil maken in deze sector door nieuwe ideeën op te brengen en samen te praten over bepaalde problemen, waarna zij vervolgens op inspelen met oplossingen tijdens een netwerkborrel. Tevens moet je lid worden van de Business Lounge. Dit kan via een zakelijk én persoonlijk lidmaatschap.”

“… deze data leiden tot het zien én benutten van kansen”

Toegevoegde waarde

“Waarom ik denk dat ik toegevoegde waarde ben voor World Horti Center?" De Online Marketeer maakt inzichtelijk wie de doelgroep is van het innovatiecentrum, waarna van de doelgroep statistieken met specifieke informatie worden gegeven aan participanten om hen te informeren. Volgens Benjamin kunnen participanten hierdoor hun succes bevorderen door in te spelen op de statistieken. Benjamin geeft een aantal voorbeeldvragen: “Wie zijn belangrijk voor hen? Welke thema’s zijn relevant voor de bezoeker? Wie komen er bij World Horti Center? Hoe goed wordt de pagina van de participant bekeken op de website van het innovatiecentrum? Wat zijn de resultaten van de online uitingen?”

Ontwikkelingen

Het coronavirus geeft de Online Marketeer extra informatie. “Veel mensen zouden een fysiek bezoek brengen aan World Horti Center, maar met de huidige ontwikkelingen vindt er meer online bezoek plaats en dat heeft als gevolg voor mij: meer informatie die ik weer kan specificeren.”

“… belangrijker dan ooit tevoren dat we informatie op de juiste manier filteren en gebruiken”

Toekomst

“Tegenwoordig krijgen we zoveel informatie dat we ermee worden overladen. Dat wordt alleen maar meer. Op dit moment is het belangrijker dan ooit tevoren dat we informatie op de juiste manier filteren en gebruiken.” Als je uiteindelijk geen doel en resultaat uit de informatie weet te halen en de kansen niet inziet, sla je de plank mis volgens de Online Marketeer. “Naar mijn idee is het vooral belangrijk dat we specifieke relevante doelen, ofwel KPI’s, opstellen.

Dit gaat in op wat we hebben gedaan, wat het heeft opgeleverd en waar kansen liggen die we nog niet benutten. Dat een pagina veel bezoekers krijgt is leuk, maar als je vervolgens niet helder hebt waardoor dat komt, loop je waardevolle informatie mis waarmee je andere pagina’s kunt verbeteren. Super om hieraan mee te mogen bouwen!”, meldt Benjamin.