Intensieve verbinding met de maatschappij, een volgende stap voor de toekomst van de tuinbouwsector - World Horti Center
25.05.2020

Intensieve verbinding met de maatschappij, een volgende stap voor de toekomst van de tuinbouwsector

Visionairs delen oplossingsrichtingen voor wereldproblematiek tijdens webinarserie EAT THIS! 

Tijdens de webinarserie EAT THIS! bieden World Horti Center en NethWork een online podium aan inspirerende sprekers over de toekomst van voedsel en het huidige voedselsysteem. Zij delen hun toekomstvisie met de deelnemers van de sessies en de sprekers stellen elkaar onderling kritische vragen. Dit leidt tot interessante discussies, inzichten en inspiratie.

De befaamde architect Rem Koolhaas beet het spits af en vertelde over de prominente rol die tuinbouw heeft binnen de wereldwijde ontwikkelingen op het platteland. Binnen de sector ziet hij veel commitment van bedrijven en prees hij de duurzaamheid en omgang met energie binnen de tuinbouwsector. Hij gaf echter ook aan, dat om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen, een intensieve verbinding van de sector met de samenleving nodig is.

Filosoof Clemens Driessen borduurde verder op dit betoog. Hij redeneerde dat de tuinbouw een belangrijke rol kan spelen in ontwikkelingen in de samenleving rondom duurzaamheid, gezond voedsel en klimaat. Hij was ook benieuwd of er binnen de sector ook ruimte zou kunnen zijn voor kunst en cultuur, zoals dat eeuwen geleden, in de tijd van Paleis Honselersdijk ook was.
Door aannames los te laten en de essentiële vragen opnieuw te stellen – die we vanuit het verleden geleerd hebben – kan tuinbouw op zoek naar nieuwe betekenis en daarop gebaseerde businessmodellen.

Zijn verhaal gaf Meiny Prins aanleiding om haar visie te delen over de maatschappelijke uitdagingen én de rol die voedsel en voedselproductie hierbij kunnen spelen. Na een indringende presentatie van de huidige wereldproblematiek, confronteerde Meiny haar publiek met de vraag: ‘What is the plan?’ De kracht van haar inleiding lag in het feit dat zij zelf een oplossingsrichting heeft: ‘Sustainable Urban Delta’. Dit zijn duurzame stedelijke delta’s waar de productie van voedsel een essentieel onderdeel vormt en bijdraagt aan (nieuw) ondernemerschap, sociale cohesie en een gezonde, groene werkomgeving.

Next up: Henry Gordon Smith & Dave Chen

Henry Gordon Smith, managing director van Agritecture, neemt tijdens de online sessie van 27 mei het stokje van Meiny over. Hij vindt dat een ‘slimme’ stad niet kan bestaan zonder ‘slimme’ tuinbouw en zal inzoomen op Smart Cities & Smart Agriculture en hoe die combinatie van grote waarde is. Zijn gesprekspartner is Dave Chen, hoofd product development & research van investeringsmaatschappij Equilibrium. Hij zal vervolgens in de sessie van 3 juni de positieve impact van duurzame beleggingen bespreken en de link daarbinnen met tuinbouw en de waarde van de sector voor de maatschappij .  

Meer informatie en aanmelden

De webinarserie EAT THIS is een co-productie van NethWork en World Horti Center en is wekelijks op woensdagen om 16:00 uur te volgen. Voorgaande webinars kunnen bekeken worden via deze pagina. Aanmelden voor de webinar met Henry Gordon Smith en Dave Chen op 27 mei om 16.00 uur kan via deze pagina. Aanmelden voor de webinar met private equity CEO Dave Chen op 3 juni om 16:00 uur kan via deze link.

Webinarserie EAT THIS!

Met de webinarserie EAT THIS! wil World Horti Center samen met Nethwork de tuinbouw verbinden aan de zienswijze van visionairs binnen, maar vooral ook van buiten de sector. Beide organisaties zijn er sterk van overtuigd dat inspiratie verandering en verbetering stimuleert en dat het juist nu onontbeerlijk is om buiten de vertrouwde kaders te kijken. Met EAT THIS! willen de organisaties mensen inspireren en met elkaar verbinden om tot nieuwe ideeën en oplossingen voor de toekomst te komen.