Is jouw kas bestand tegen hackers? - World Horti Center
21.02.2020

Is jouw kas bestand tegen hackers?

Tech Talks: Digitale Veiligheid op 12 maart in World Horti Center

Kan een hacker het licht in jouw kas uitzetten via een digitale achterdeur? Of kan de teeltdata uitgelezen worden? Is jouw bedrijf goed bestand tegen digitale risico’s? Digitale gevaren voor telers worden op 12 maart tijdens een nieuwe editie van Tech Talks onder de loep genomen.

Tech Talks is een terugkerend event dat steeds een ander onmisbaar thema voor innovatieve kwekers onder de aandacht brengt. Tijdens deze editie is het thema digitale veiligheid en wordt er ingezoomd op de vijf grootste risico’s voor tuinbouwbedrijven. Deze risico’s worden toegelicht met concrete voorbeelden, zodat telers goed kunnen inschatten op welk gebied hun bedrijf risico’s loopt en wat de kosten zijn om deze risico’s te voorkomen.

Doet een hacker binnenkort het licht uit in jouw kas?

De bijeenkomst voor telers wordt georganiseerd als vervolg op een succesvolle ontbijtsessie rondom het onderwerp digitale veiligheid in World Horti Center. In de zomer van 2019 gingen tuinbouwondernemers met elkaar aan de slag om de digitale gevaren binnen het bedrijf tot het minimum te beperken. Eén van de uitkomsten van de ontbijtsessie was een werkgroep digitale veiligheid bestaande uit InnovationQuarter, Hoogendoorn, Beekenkamp Group en Lentiz. Met elkaar brengen ze in kaart waar de risico’s liggen, wat de consequenties zijn bij een aanval of uitval en welke veiligheidsmiddelen er ter beschikking zijn.

Samen met World Horti Center bundelt de werkgroep de krachten om telers bewust te maken van het belang van digitale veiligheid in de kas tijdens Tech Talks: Digitale Veiligheid op 12 maart. Telers zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich tot maandag 9 maart inschrijven. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Programma
15:30 - 16:00 Ontvangst met koffie en thee
16:00 - 17:30 Inhoudelijk programma
17:30 - 18:00 Afsluitende borrel