Joep, Atie en Jeroen wensen u fijne feestdagen! - World Horti Center
20.12.2019

Joep, Atie en Jeroen wensen u fijne feestdagen!

Jawel, ook World Horti Center wilt u een terug- en vooruitblik niet onthouden. 

Joep Hendricks, World Horti Center
Dit is een uniek gebouw. Er zijn weinig fysieke plekken op deze planeet waar onderwijs, ondernemingen, overheid en onderzoek op deze manier bij elkaar komen. Voor mij persoonlijk is het sowieso een hoogtepunt dat ik daar sinds dit jaar een rol in mag spelen.

Als ik terugkijk naar 2019 zie ik een hoop hoogtepunten. Bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders van over heel de wereld, bijvoorbeeld. Diverse grote events die we in huis hebben gehad, zoals het Verpakkingsevent, de Summer of Innovation met de ontbijtsessies en de Tech Talks. Ook de participanten hebben een hoop gebracht dit jaar, fantastisch.
Voor 2020 heeft World Horti Center grote ambities. De potentie van dit gebouw is enorm en ons team is altijd bezig met zoeken naar manieren om die potentie eruit te halen. We willen zorgen dat de juiste mensen elkaar ontmoeten, uitgebreide mogelijkheden tot het verkrijgen van kennis en opleiding bieden, de tuinbouw internationaal promoten en vooral de succesverhalen van de Nederlandse tuinbouw delen.

Ik zou zeggen, laten we van 2020 een nog succesvoller jaar maken. Met de participanten, met de partijen in World Horti Center, met de studenten en de onderzoekers, met elkaar weer ontmoeten, innoveren en bouwen aan onze prachtige sector.

Atie de Gier, MBO Westland
Eén van de mooie projecten dit jaar vind ik het onderzoeksleren in de All Climate Greenhouse. In samenwerking met zeven bedrijven focussen we op Roemenië en staat de All Climate Greenhouse afgesteld op het klimaat in Boedapest. Studenten onderzoeken de beste tomatenteeltstrategie, zowel op productie als op kwaliteit.

Doordat de bedrijven nauw betrokken zijn, is dit een enorm innovatief leerconcept. Ze verzorgen zelfs een deel van de lessen! Tegelijkertijd is Inholland aanwezig met een proef voor een gewasbeschermingsstrategie, dus mbo en hbo werken hier samen.

Albeda heeft een soortgelijk innovatief project met leer-werkplekken bij bedrijven in de regio. Zo zijn leerlingen niet in de klas, maar bij bedrijven als Blokker en Avonturia op locatie met hun projecten bezig. Of zij krijgen bedrijfsbezoeken bij diverse kantoren in de regio.

Ook Mondriaan werkt vanuit de zorg- en dienstverleningsopleidingen nauw samen met regionale partners, zorginstellingen, basisscholen en kinderopvangcentra in het Westland. Daarnaast gaan zij ook met Westlandse bedrijven in zee om zogenaamde Smart Industrie-toepassingen te ontwikkelen op het gebied van ICT en technische bedrijfsprocessen.

In 2020 willen we onze proef met examinatoren bij bedrijven verduurzamen. Medewerkers van bedrijven worden opgeleid tot examinator, zodat studenten hun examen op de werkvloer kunnen afleggen. Ook zetten we het onderzoeksleren en de leer-werkplekken voort en blijven we inzetten op het promoten van internationale stages.

Al met al kun je zeggen dat het bestaan van World Horti Center erg veel heeft betekent voor het onderwijs in Westland. Dankzij World Horti Center kan MBO Westland ook echt hét MBO voor Westland zijn en blijven.

Jeroen Sanders, Demokwekerij Westland

Dit jaar was zeer succesvol. Ik vond de Gewasbeschermingsdagen heel erg leuk, en daaruit bleek ook de goede samenwerking die we hier hebben in World Horti Center. Ook zijn we dit jaar intensiever gaan samenwerken met Glastuinbouw Nederland, waardoor er meer interessante onderzoeken in onze kas plaatsvinden.
Ook hadden we een bijzondere proef met de start-up PATS, waarbij we keken of we met drones motten in de kas kunnen elimineren. Dat was erg interessant.

Volgend jaar willen we eigenlijk vooral nog meer van wat 2019 zo leuk maakte. Meer onderzoeken dus. Daarvoor kunnen we ook de locatie aan de Zwethlaan inzetten, daar willen we meer aandacht aan besteden. Mijn rol gaat daar ook enigszins in veranderen. Ik zal als Hoofd Onderzoek ook meer naar voren treden als het gezicht van Demokwekerij Westland.

Ik zou het leuk vinden als participanten ook vaker de kas instappen. We willen meer samenwerken, op elk vlak, en graag laten zien wat we kunnen bieden en waar we ons zoal mee bezig houden. Participanten zijn altijd welkom in de kas!