Kansen op de arbeidsmarkt voor Westlandse generatie Z - World Horti Center
05.03.2019

Kansen op de arbeidsmarkt voor Westlandse generatie Z

Ruim 200 docenten van scholengroep ISW en 35 vooraanstaande tuinbouwbedrijven maakten op 5 maart in World Horti Center kennis met elkaar. 

Tijdens het evenement ‘Arbeidsmarktkansen voor Westlandse generatie Z in 2030’, wisselden onderwijs en bedrijfsleven van gedachten over de veranderende behoefte aan personele vaardigheden, competenties en kennis.

Op ISW zit een groot potentieel aan jonge talenten voor de glastuinbouw. Door het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven en te kijken naar functies en vaardigheden die in de toekomst van belang zijn, willen ISW Onderneemt en World Horti Center een brug slaan tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Doel is scholieren enthousiast te maken voor de glastuinbouw en de mogelijkheden binnen deze bedrijven te laten zien. Op die manier kunnen de jongeren zich nog beter voorbereiden op hun toekomst.

Tijdens de Meet & Match zijn de docenten in gesprek gegaan met de bedrijven. Anke Taal, plantdoctor bij Eurofins Agro kijkt positief terug op de ontmoetingen. “Het was leuk om in gesprek te gaan met de docenten. Met een praktische insteek, door het uitvoeren van een virus sneltest bij paprika’s, heb ik de docenten laten ervaren hoe het werkveld nu is en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Ook hebben we gezamenlijk de koppeling kunnen maken naar potentiële stages en functies.”

De docenten kijken zeer positief terug op de ontmoetingen met bedrijven. Kees Krijnberg, docent techniek en informatica geeft aan dat hij veel ideeën heeft opgedaan en het een inspirerende dag was. “Dit evenement geeft een aanzet voor verder contact met bedrijven. Het zou goed zijn om dit meer vorm te geven en met de scholieren bedrijven te bezoeken. Andersom zijn bedrijven ook van harte welkom bij ons op school, om bijvoorbeeld een reeks van gastcolleges te geven over een interessant onderwerp. Een concreet resultaat van vandaag is dat informaticascholieren binnenkort bij Sion gaan kijken en daar ook een opdracht voor hun profielwerkstuk mogen uitvoeren. Dit smaakt naar meer!”

ISW Onderneemt

ISW Onderneemt heeft als doel om onderwijs en het Westlandse bedrijfsleven meer en intensiever met elkaar te verbinden. Door leerlingen gedurende haar/zijn schoolloopbaan het Westlandse bedrijfsleven te laten zien en ervaren, komt de praktijk van mogelijkheden en de arbeidspotentie veel beter in beeld bij de doelgroep van de toekomst. Deze doelgroep kent tenslotte de Westlandse regio en cultuur. Ondernemend Westland schreeuwt om jong talent. Een van de andere pijlers van ISW Onderneemt is het vergroten van de regiokennis onder de docenten; de ambassadeurs van het onderwijs. Waardoor ze weten welkeierd vaardigheden, competenties en profielen nodig zijn op de werkvloer, zodat zij geïnspireerd raken en de opgedane kennis direct kunnen toepassen naar het onderwijsprogramma.