Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt - World Horti Center
11.10.2018

Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

Hoe komt de sierteeltsector tot vermindering van het gebruik van chemische middelen en verdere vergroening? In de onderzoeksfaciliteit van World Horti Center wordt dit thema onderzocht.

Handel en maatschappij stellen steeds meer eisen aan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. LTO Glaskracht Nederland is samen met keten partners MPS, Royal Flora Holland, Green Partners en Waterdrinker een project gestart om te komen tot vermindering van het gebruik van chemische middelen en verdere vergroening van de sierteeltsector. Demokwekerij Westland voert dit onderzoek uit in World Horti Center. 

Doelstelling van dit ketenproject is om kennis te vergaren en te delen over de milieubelasting van bestaande en kansrijke nieuwe groenere gewasbeschermingsstrategieën om uiteindelijk te komen tot milieuwinst en een duurzamere keten.

In september 2017 startte het project met een nulmeting, waarna verschillende teelt strategieën gericht op vergroening naast elkaar werden getoetst. Belangrijke parameters zijn milieubelasting, residu en emissie. Op basis van de nulmeting zijn vier potplanten en vier snijbloemen geselecteerd om de teelt van deze gewassen verder te verduurzamen.

Voor cyclamen vindt er een onderzoek plaats naar een goed effectief middel met een lagere milieubelasting ten opzichte van de chemische standaard. Naast een dit onderzoek in cyclamen zal er binnenkort ook een onderzoek in rozen worden gestart. Voor de andere gewassen, gerbera, chrysant, lisianthus, schefflera, hortensia en kalanchoë, zullen in de komende periodes alternatieve strategieën worden opgezet en eventueel proeven worden ingezet.