Knowledge & Training Center Colombia for Horticulture - World Horti Center
04.06.2018

Knowledge & Training Center Colombia for Horticulture

Colombia is decennialang in de greep van een burgeroorlog geweest, maar nu hard op weg om mee te gaan draaien op het wereldtoneel. Het land is al groot in de export van bloemen naar met name de VS, maar loopt nog sterk achter met betrekking tot de voedingstuinbouw.  

De EU en andere overheden willen het fragile vredesproces ondersteunen door het vrijmaken van fondsen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft benadrukt dat Nederland een grote rol kan spelen in de Colombiaanse tuinbouwsector. De Colombiaanse ondernemers zullen binnen afzienbare tijd beginnen met de export van tomaten en andere groenten. Echter, het ontbreekt aan de nodige kennis om een internationaal acceptabel product op de schappen te krijgen. En niet te vergeten willen meer en meer mensen ook binnen Colombia een beter en schoner product. Om dit te bereiken is de import van die kennis al ruim geleden begonnen door middel van kennisoverdrachtprojecten.

Eén van die kennisoverdrachtsprojecten die door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd, is het zogenoemde “Knowledge & Training Center Colombia for Horticulture”. Het project heeft een aantal speerpunten: het bouwen van een horti-simulator kas, het trainen van trainers en het doorgeven van kennis aan lokale tuinders Verder dient het centrum het grotere doel om de Nederlandse technologie te promoten en de lokale tuinbouw op een hoger plan te brengen.

Nederlandse tuinbouwbedrijven hebben daartoe, op het terrein van UTadeo in Chia een demonstratiekas gebouwd. Op een kleinschalige maar praktische wijze wordt Nederlandse technologie getoond aan de lokale tuinders. Naast dat er in Colombia is gebouwd wordt er ook een horti-simulator-kas gebouwd in het World Horti Center. In deze kas kan men het lokale Colombiaanse klimaat nabootsen en daardoor meer inzicht krijgen hoe de teelt daar verbeterd kan worden. In Nederland staat de kas bekend als de ‘all-climate’ kas en het is onderdeel van de onderzoeksfaciliteiten van Demokwekerij Westland binnen World Horti Center.

Een ander onderdeel van dit project is het trainen van trainers in Colombia. Een tiental Utadeo leraren worden op dit moment onderwezen en zullen een certificaat ontvangen vanuit Lentiz Cursus & Consult. Onderwerpen die door Nederlandse experts behandeld zijn en worden, zijn o.a. klimaatbeheersing, gewasbestrijding, teeltbegeleiding, substraatteelt, irrigatie en bemesting. Maar ook didactiek passeert de revue zodat de kennis op het niveau van de tuinders praktisch wordt doorgegeven.

Het laatste speerpunt is, zoals benoemd, het overbrengen van de opgedane kennis aan de lokale tuinders. De eerste trainingsdagen beginnen deze zomer en zullen doorgaan tot het einde van 2018. Begin 2019 start een 9 maanden durende intensieve cursus ‘Protected Crop Production’ die open staat voor tuinders uit het hele land. UTadeo zal in samenwerking met projectpartners deze cursus gaan invullen. Het doel is om 100 tuinders te trainen gedurende het jaar.

Demokwekerij Westland is als penvoerder van dit project verantwoordelijk voor de management en uitvoering samen met de partners van het consortium. Samen met Lentiz Cursus & Consult organiseren en verzorgen ze de training van de trainers. Een deel van de trainingen wordt verzorgt door de bedrijven die aangesloten zijn bij dit project.

Naast de genoemde speerpunten zal er ook onderzoek plaatsvinden in de horti-simulators.  Eind mei wordt een eerste proef opgezet in de nieuw gebouwde kas in Colombia, in samenwerking met de partners Van der Knaap en Rijk Zwaan. Hierbij zal worden gekeken naar de opbrengst en kwaliteit van een tomaten-variëteit in de moderne kas in vergelijking tot een traditionele grondteelt. Demokwekerij Westland zal actief betrokken zijn door middel van teeltbegeleiding en analyses van de resultaten.

Naar aanleiding van de oplevering van de kas, werd het centrum op 11 april jongstleden bezocht door een delegatie van de Nederlandse overheid. Deze bestond uit Patricia de Vries (landbouwattaché van de Nederlandse ambassade in Colombia) en Anne Ligthelm (RVO) en Andrés Santana (landbouw-assistent van de ambassade).

De projectpartners betrokken bij de bouw van de kas waren VDH foliekassen, Luiten, Metazet-Formflex, PRIVA en Royal Brinkman. Zij hebben zowel de materialen als ook de installatie geregeld. De andere projectpartners in Colombia zijn naast UTadeo, Saenz-Fety en Hortifresco.

Wilt u meer informatie over dit project of aansluiten bij nieuwe initiatieven met betrekking tot Colombia? 

Marc de Ruiter leidt namens het consortium en de penvoerder, Demokwekerij Westland, het project.