Leergang Smart Horticulture zet in op datagedreven tuinbouw - World Horti Center
31.07.2019

Leergang Smart Horticulture zet in op datagedreven tuinbouw

Een nieuwe leergang van Inholland Academy en adviesbureau Berenschot gericht op data in de glastuinbouw gaat van start in World Horti Center

Bergen data komen er uit een kas tegenwoordig. Ondernemers en medewerkers in de tuinbouwsector hebben hier vaak nog geen volledige grip op. De nieuwe leergang Smart Horticulture van InHolland Academy en adviesbureau Berenschot wil daar verandering in brengen.

“De Smart Horticulture leergang is ontwikkeld voor ondernemers en medewerkers in de tuinbouwsector, zodat ze een grote stap zetten richting datagedreven sturen in de kas of op hun bedrijf”, laat Olaf Kooten, lector duurzame verbindingen in de Greenport én docent tijdens de Nederlandstalige leergang, weten.

Smart Horticulture wordt georganiseerd vanuit World Horti Center. Niet alleen omdat de begrippen ‘smart’ en ‘horticulture’ perfect bij dit kennis- en expertisecentrum passen, maar ook omdat World Horti Center zich altijd hard maakt voor kennisdeling in de glastuinbouw. Het centrum waar onderzoek, onderneming en onderwijs samenkomen rondom de glastuinbouw is dan de perfecte plek voor een dergelijke leergang.

Waarde toevoegen
De leergang Smart Horticulture bestaat uit 9 bijeenkomsten waarbij deelnemers met behulp van verschillende tools stap voor stap leren om databergen te structureren, ordenen en om te zetten tot waardevolle informatie voor het eigen bedrijf. Samen met experts van adviesbureau Berenschot analyseren deelnemers waar in het bedrijf datagedreven sturing het meeste waarde kan toevoegen en met deze inzichten gaan de deelnemers direct aan de slag in hun eigen bedrijf. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om oogstprognoses, het verbeteren van efficiëntie van de arbeidsinzet, kwaliteitsissues of vraaggericht telen.

Datagedreven sturing
Deze leergang is voor ondernemers en medewerkers in de tuinbouw die zich willen bekwamen in datagedreven sturing van hun bedrijfsprocessen. Daarnaast is de leergang ook interessant voor degenen die beroepshalve met deze bedrijfsprocessen te maken hebben, zoals adviseurs, toeleveranciers, veredelaars of technologiebedrijven. Inschrijven is nu mogelijk.

Inschrijven 

Klik op ondestaande button om je direct in te schrijven voor de leergang Smart Horticulture

Meer informatie

Klik op onderstaande button voor uitgebreide opleidingsinformatie, downloads en actuele data.