Lentiz Business & Management studenten tekenen voor Ethiopië - World Horti Center
07.05.2018

Lentiz Business & Management studenten tekenen voor Ethiopië

Studenten van de Business opleiding van Lentiz lopen stage in de sierteelt en AGF-sector binnen de internationale groothandels, handelskwekerijen en productielocaties. Julian Lem & Freek van Wingerden tekenen voor een stage in Ehtiopië

Lentiz timmert internationaal aan de weg

Lentiz MBO Westland biedt studenten de mogelijkheid om 10 weken stage te lopen in het buitenland. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Van de 58 studenten in het 2e leerjaar, heeft dit schooljaar 90% van de studenten gekozen voor een stage in het buitenland. Het landelijke gemiddelde aan internationale MBO-stages ligt op 7% volgens de laatste cijfers van het Nuffic. De school roept de Westlandse bedrijven op om relaties en handelspartners in het buitenland te benaderen voor samenwerking, en waar mogelijk eigen buitenlandse locaties aan te melden. En die aanpak werkt.

Bedrijven in het Westland openen deuren

De studenten van de Business opleiding van Lentiz lopen stage in de sierteelt en AGF-sector binnen de internationale groothandels, handelskwekerijen en productielocaties. De Westlandse bedrijven dragen buitenlandse leerbedrijven aan die hun deuren openen. Annemieke Kruyt, accountmanager stages: “Na de bedrijfspresentaties vonden sollicitatiegesprekken plaats en werden de bedrijfsopdrachten nog eens doorgesproken. De WHC-participanten zoals de Best Fresh Group hebben stagiaires in hun bedrijf Bio Montaña in Spanje opgenomen en de Dutch Flower Group biedt mogelijkheden in Engeland. Dümmen Orange en Beekenkamp - Deliflor Chrysanten doen mee met hun vestigingen in Afrika en er wordt stage gelopen in Turkije via een handelspartner van de Forever Plants Group. De betrokkenheid van de Westlandse bedrijven en het gunnen van een internationale stage is groot.”

World Horti Center, de wereld binnen handbereik

Met de komst van het World Horti Center kunnen de bedrijven ervoor zorgen dat de wereld nog meer binnen handbereik ligt voor de MBO-studenten, en zakelijk gezien kunnen hier ook mooie samenwerkingsverbanden uit ontstaan, aldus Atie de Gier, directeur MBO Westland (Albeda, Lentiz, ROC Mondriaan). De directeur heeft internationalisering hoog op de agenda staan: “Studenten bouwen internationale zakencontacten op en maken kennis met een andere bedrijfscultuur. Daarnaast is het goed voor de taalontwikkeling, en het creëert meer zelfstandigheid. Bij het solliciteren hebben de studenten een pré op de arbeidsmarkt omdat ze laten zien dat ze ondernemend durven te zijn. En ondernemend zijn past goed bij de dynamiek van het Westland én van MBO Westland. ” De arbeidsmarkt vraagt steeds vaker om internationale ervaring bij afgestudeerden. Daarom alleen al zijn de stagebedrijven onmisbaar in het netwerk van Lentiz MBO Westland.