Onderwijs en bedrijfsleven werkt samen aan "telen op afstand" in All Climate Greenhouse - World Horti Center
27.05.2020

Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven in All Climate Greenhouse zet door

Coronacrisis biedt een kans om te leren over het thema "telen op afstand", waarbij studenten de strategie bepalen

Onderzoek in All Climate Greenhouse

Sinds januari is er binnen het onderzoekscentrum van World Horti Center weer gestart met een mooi schoolonderzoek in de All Climate Greenhouse. Een groot aantal participanten werkt hier samen met studenten in een innovatieve kas waarin zowel het binnen- als buitenklimaat beheert kan worden. 

De actieve betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven is van groot belang voor het mbo-onderwijs. Dankzij die inzet, geleverde diensten en deskundigheid kan MBO Westland de beste werknemers van de toekomst opleiden. Ook de inzet en betrokkenheid van de hbo-studenten van Inholland is erg belangrijk. Op deze manier wordt er samen gewerkt aan een totaal nieuw onderwijsconcept dat gebaseerd is op vragen en ideeën vanuit het bedrijfsleven.

Hiermee is een Learning Community opgebouwd waarbij verschillende onderwijsvormen samenwerken aan het beantwoorden van innovatievragen vanuit het bedrijfsleven, zo kunnen studenten zich maximaal voorbereiden voor deze innovatieve tuinbouwsector. 

Telen op afstand

Tot maart verliep de teelt in de All Climate Greenhouse soepel, echter vanaf het moment dat we geconfronteerd werden met de corona-crisis bleek het onmogelijk om het onderzoek te continueren. Daarom is het project in april helaas gestaakt. Kort hierna bleek de corona-crisis ook een kans te bieden voor het thema "telen op afstand".

In de All Climate Greenhouse wordt nu in één afdeling met tomaten en één afdeling met komkommers geteeld. Horti-tech verzorgt de gewaswerkzaamheden en de gewasbeoordeling. Van der Knaap Groep levert kokossubstraat en geeft advies over de watergift en de bemestingsanalyses. LetsGrow.com test drie nieuwe modules uit: gewasregistratie, klimaat en trends. De studenten Horti Technics & Management krijgen iedere week een weblecture waarin alle gegenereerde data doorgenomen wordt. Tijdens deze weblectures bespreken de studenten en bedrijven de strategie voor de beiden gewassen.

World Horti Center en MBO Westland zijn erg blij met deze grote betrokkenheid en inzet van deskundigen, daarmee wordt de opleiding Horti Technics & Managament net zo uniek als de innovatiekracht van de bedrijven uit deze regio!

September 2020

Lentiz | MBO Westland en Inholland pakken in september het komkommer project wat dit voorjaar gestaakt werd weer op, dit zal gebeuren met dezelfde onderzoeksvragen en werkwijze. De onderwijsinstellingen hopen dat het bedrijfsleven opnieuw een bijdrage wil leveren aan deze bijzondere samenwerking.

De proefopzet zal niet veranderen, het onderzoek is immers nooit afgemaakt. Dit betekent op hoofdlijnen dat er verschillende plantbelastingen worden toegepast bij dezelfde lichthoeveelheden in mol/m2/dag, uitgaande van zowel SON-T als LED-belichting. Er zal gewerkt worden volgens het MoniMenTal principe van participant HortiTech. Hier werken Monitoren, Mentoren en Talenten samen aan een onderzoek. De Monitoren zijn 2 studenten die al ervaring hebben in de komkommerteelt. De Mentoren zijn 2 telers: Ary de Jong en Marcel van Koppen. De Talenten zijn dan de mbo-studenten.

De mbo-studenten doen de gewaswerkzaamheden en de gewasregistratie. Op basis van deze informatie wordt dan de teeltstrategie verder vormgegeven.

De hbo-studenten volgen een opdracht vanuit het HBO, waarin de focus komt te liggen op gewasbescherming in de komkommerteelt. Hierbij wordt er een meeldauw resistent ras en een vatbaar ras geteeld. Voor beiden rassen wordt een gewasbeschermingsplan gemaakt. Een onderzoek wordt opgezet naar de beheersing van schimmels in beide kassen met (groene) middelen. De aanwezigheid van zowel meeldauw als Mycosphaerella wordt gemeten. De productiehoeveelheid per kas wordt bijgehouden door MBO Westland studenten, die ook de teeltstrategie bepalen. Voor alle overige ziekten en plagen wordt scouting uitgevoerd en er wordt in samenspraak met Biobest over de gewasbescherming geadviseerd door de studenten die door MBO in overleg met Demokwekerij Westland wordt uitgevoerd.

Titel

World Horti Center is het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 25.000 internationale vakmensen bezocht zal worden.

De activiteiten in de all climate kas betrekking hebben op het EFRO Freshteq project. Voor meer informatie over Freshteq, klik op onderstaande button.