Onderzoek in All Climate Greenhouse door studenten & bedrijfsleven - World Horti Center
01.02.2021

Resistentie onderzoek in All Climate Greenhouse

Studenten en bedrijven werken samen hun tweede onderzoeksproject. Deze samenwerking werpt nu al zijn vruchten af!

Studenten van de opleiding Horti Technics & Management van Lentiz | MBO Westland, hbo-studenten van Inholland en het bedrijfsleven werken samen aan hun tweede onderzoeksproject in de All Climate Greenhouse. Het gaat om een vergelijkingsproef met betrekking tot meeldauw bij komkommers. Betrokken bedrijven in dit onderzoek zijn Rijk Zwaan, Van der Knaap Groep, LV Plant, Vertify en Hoogendoorn Growth Management. Een belangrijk doel van dit onderzoeksproject is onderwijsvernieuwing in het mbo: leren door praktijkgericht onderzoek te doen. Dit werpt nu al zijn vruchten af! Deze maand wordt het onderzoek afgerond en de resultaten met elkaar gedeeld.

Veredelaar Rijk Zwaan heeft een komkommerras ontwikkeld dat resistent is voor meeldauw. Het bedrijf wilde graag een vergelijking laten uitvoeren tussen het meeldauw resistente ras Lohengrin RZ en het vatbare ras Skyson RZ. De mbo-studenten hebben in de afdelingen van de All Climate Greenhouse een komkommerteelt gestart. De Lohengrin RZ komkommers werden in één afdeling van de kas geteeld, in de andere afdeling werden de Skyson RZ komkommers geteeld zodat beide rassen vergeleken konden worden.

Tijdens dit onderzoek waren de mbo-studenten verantwoordelijk voor de gewashandelingen en opbrengstregistratie. Waarbij de volgende thema’s aan bod kwamen:

  • Welke klimaatvariabelen moeten er gehanteerd worden, om te komen tot de juiste plant- en kasbalansen?
  • Welke waterbalans- en voedingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  • Welke gewasbeschermingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  • Welke belichtingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  • Welke teelthandelingsstrategie moeten er gehanteerd worden?

De hbo-studenten focuste zich op gewasbescherming in de komkommerteelt. Zij maakte voor beide rassen een gewasbeschermingsplan en zetten zelf een onderzoek op naar de beheersing van schimmels in beide afdelingen met (groene) middelen.

Onderwijsinstelling Lentiz | MBO Westland concludeert dat het onderzoeksproject onderwijskundig gezien geslaagd is:

  • Er is een Learning community ontstaan. De betrokken bedrijven hebben de studenten uitgedaagd met hun concrete vraag en context en waren zeer betrokken bij de onderwijsuitvoering en advisering. Dit heeft de leeropbrengst en leermotivatie aanzienlijk vergroot. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten hebben veel geleerd van de inbreng vanuit de bedrijven.
  • De samenwerking tussen mbo- en hbo onderwijs in World Horti Center heeft een platform en de relaties die zijn ontstaan hebben al geleid tot een vervolgonderzoek waar opnieuw de samenwerking Lentiz | MBO Westland en Inholland vorm wordt gegeven.
  • Door het onderwijsconcept onderzoekend leren zijn nieuwe technologische toepassingen binnen de tuinbouw gaan leven in het denken van studenten. Evenals duurzaamheidsvraagstukken die zonder dat studenten zich wellicht altijd bewust zijn geweest steeds een onderzoekissue waren. De studenten werkten met veel variabelen waar ze op konden sturen. De studenten zagen hierdoor meteen de consequentie van hun handelingen en hebben daardoor veel geleerd, veel meer dan ze ooit in een reguliere kas zouden kunnen leren.

Meer weten over de hypermoderne All Climate Greenhouse en de samenwerking die hier plaatsvindt tussen onderzoek, onderwijs en ondernemen? Lees daarover meer via onderstaande button.