Onderzoek naar witte vlieg in Poinsettia en Lisianthus - World Horti Center
29.11.2021

Onderzoek naar witte vlieg in Poinsettia en lisianthus

Witte vlieg vormt een probleem voor de Poinsettia en de Lisianthus teelt. In opdracht van de gewasgroepen, is Vertify gestart met een onderzoek om de witte vlieg te weren uit de teelt.

Vertify is, in opdracht van de gewasgroep Poinsettia van Glastuinbouw Nederland, gestart met een onderzoek naar witte vlieg in poinsettia. Centraal staat wat de belangrijkste factoren zijn die de witte vlieg problematiek veroorzaken en wat de mogelijke oplossingen zijn voor dit probleem. 

In de zomer is er onder enkele Poinsettia kwekers een enquête afgenomen over witte vlieg op hun bedrijf. Hier zijn drie bedrijven uit gekozen waar nu een praktijkonderzoek is gestart. De witte vlieg op deze bedrijven wordt gemonitord door vangplaten en controle van het gewas. Ook worden de klimaatgegevens gevolgd en wordt er naar voeding en residuen gekeken. Door het verzamelen van al deze gegevens hoopt Vertify meer kennis op te doen over de plaag. Dat moet leiden tot een goed overzicht van de factoren die de ontwikkeling van witte vlieg kan beïnvloeden. 

Daarnaast vormt de witte vlieg ook een probleem voor de Lisianthus teelt. Daarom is van deze gewasgroep ook de vraag gekomen om een zelfde soort project op te zetten. Op dit moment worden de problemen bij telers onderzocht via een enquête en hierna zal er in World Horti Center een onderzoek gestart worden.