Realisatie van een uniek technisch hoogstandje - World Horti Center
29.05.2019

Realisatie van een uniek technisch hoogstandje

Vanaf deze week kan de All Climate Greenhouse in het onderzoekscentrum van World Horti Center in gebruik genomen worden. Deze indoorkas is gebouwd in een bestaande onderzoeksafdeling van World Horti Center.

Met dit unieke technische hoogstandje, kunnen klimaat- en teelt gerelateerde onderzoeksprojecten worden opgezet en uitgevoerd. We zijn namelijk in staat om zowel het buitenklimaat, waaronder licht en temperatuur, maar ook het binnenklimaat te sturen. Daardoor kunnen onderzoeksvragen over de effecten van verschillend buitenklimaat worden beantwoord. Dit geldt voor klimaateffecten in Nederland, maar ook juist voor de effecten van het klimaat van andere delen van de wereld.

De realisatie van de kas komt tot stand door een samenwerking tussen Nederlandse kennis-, adviserings- en techniekbedrijven. De All Climate Greenhouse is voorzien van de nieuwste technieken, waaronder drie verschillende klimaatcomputers, koelsystemen, verschillende schermtypen en diverse vormen van assimilatiebelichting. Daarnaast is de indoorkas voorzien van diverse sensoren, zodat we de gewasreacties op het aangepaste buitenklimaat kunnen monitoren. PAR-meters, bladtemperatuurmeters en sapstroommeters krijgen allen dan ook een prominente rol in de kas. Om het buitenklimaat te beïnvloeden zijn, onder de gevel van de buitenkas, assimilatielampen geïnstalleerd met een totale capaciteit van 65.000 lux. Hiermee kunnen lichtniveaus van andere werelddelen direct worden gesimuleerd.

De komende weken worden in de All Climate Greenhouse, die uit 2 apart gestuurde indoorkassen bestaat, komkommers geteeld. Deze teeltperiode wordt vooral gebruikt om kennis te maken met de besturing van de kas en de onderzoeksmogelijkheden te concretiseren. Gezamenlijk werken Demokwekerij Westland en Lentiz onderwijsgroep aan de verdere invulling van het programma, zodat onderwijs en onderzoek een belangrijke rol krijgen binnen de All Climate Greenhouse. In eerste instantie zal de kas gebruikt worden door Nederlandse tuinbouwstudenten, maar in de toekomst ook voor buitenlandse geïnteresseerden.

Tijdens de participantenbijeenkomst op 4 juli wordt de All Climate Greenhouse officieel geopend.